Enebolig og fritidsbolig/hytte

Byggesøknad

Søknad om oppføring av bolig eller fritidsbolig må innsendes av foretak som kan godkjennes som ansvarlig søker. For oppføring av egen enebolig eller byggearbeider på egen fritidseiendom, kan tiltakshaver søke om personlig ansvarsrett som selvbygger.

Det kan velges forskjellige søknadsformer:

Definisjon

Med bolig regnes her en selvstendig boenhet med alle funksjoner som soverom, stue, kjøkken og bad, og som har egen atkomst. En bolig kan også bygges om slik at man har mulighet til å leie ut f.eks. en leilighet. Utleie av en del av eksisterende bolig er ikke i seg selv søknadspliktig, men opprettelse av en egen boenhet vil kunne føre til at du må søke om dette.

Krever søknad

Hvis du skal oppføre ny bolig/hytte på egen tomt, anbefaler vi det søkes med hjelp av fagfolk om tillatelse. Søknaden må utformes av et firma som har kompetanse til å gjennomføre en søknadsprosess (ansvarlig søker). Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. Alle håndverkere (firma) må ha erklært ansvarsrett for sine fagområder.

Det er allikevel åpnet opp i plan- og bygningsloven for at tiltakshaver selv kan søke og føre opp egen bolig (som selvbygger). Tiltaket ikke kan settes i gang før tillatelse er gitt.

Hvis du skal bygge en leilighet i huset ditt, må det søkes om dersom

  1. boenheten har alle hovedfunksjoner for bolig, slik som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett,
  2. har egen inngang og
  3. er fysisk atskilt fra øvrige enheter

Hvis du skal leie ut deler av huset ditt, og det er en dør mellom deg og utleiedelen, trenger du ikke søke. Husk at du selv har ansvaret for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk.

Sjekk derfor med kommunens kartverk som viser kommuneplan og bestemmelser dersom det ligger i et uregulert område. Er området regulert se på gjeldende reguleringsplaner for området du skal bygge i. Trykk i kartet på din eiendom og du får opp en meny på høyre side. Under Arealformålsområde finner du link til reguleringsbestemmelsene for planen i området som vist under:

Rød merking viser plassering av link til besetmmelsen  

                                             Til søknadsskjema

                                              Søknadskjema

Åpningstider

09.00 - 15.00

Kartpunkt