Planer under arbeid

Kommunen har et eget planregister som inneholder alle vedtatte reguleringsplaner og kommuneplaner i Nome kommune med tilhørende bestemmelser. Planene er sortert etter planID.

Godkjente reguleringsplaner

Herfra kan du også gå til kommunens webkart som viser gjeldende plan. Dersom du ikke kjenner navn eller planID, finn du gjeldende reguleringsplaner via webkartet.

Reguleringsplan - oppstart av planarbeid
Reguleringsplan - oppstart av planarbeid
Plannavn Frist
Reguleringsplaner til offentlig ettersyn
Reguleringsplaner til offentlig ettersyn
Plannavn Frist
Nylig vedtatte planer
Nylig vedtatte planer
Plannavn Plan ID Vedtaksdato klagefrist
Detaljregulering for Sannes hytteutleie 2018_01 11.04.2019 03.06.2019
Detaljregulering for Rullekoll boligfelt 2018_03 23.05.2019 24.06.2019

Kontaktperson

Bjørn Lona

Planlegger
Tlf:
35946200

 

Åpningstider

09.00 - 15.00

Kartpunkt