Planer under arbeid

Kommunen har et eget planregister som inneholder alle vedtatte reguleringsplaner og kommuneplaner i Nome kommune med tilhørende bestemmelser. Planene er sortert etter planID.

Godkjente reguleringsplaner

Herfra kan du også gå til kommunens webkart som viser gjeldende plan. Dersom du ikke kjenner navn eller planID, finn du gjeldende reguleringsplaner via webkartet.

Reguleringsplan - oppstart av planarbeid
Plannavn Plan ID Frist innspill Innspill til
Kommuneplan 2019_02 25.08.2020 postmottak@nome.kommune.no
Ringsevja 23 2020_01 23.03.2020 firmapost@sorarkitekter.no postmottak@nome.kommune.no
Ytre Helgen næringspark 2019_03 20.04.2020 postmottak@nome.kommune.no
Reguleringsplaner til offentlig ettersyn
Plannavn Frist
Nylig vedtatte planer
Plannavn Plan ID Vedtaksdato klagefrist
Detaljregulering for Sannes hytteutleie 2018_01 11.04.2019 Utgått (03.06.19)
Detaljregulering for Rullekoll boligfelt 2018_03 23.05.2019 Utgått (24.06.19)

Kontaktperson

Kirsti Arvesen Nesheim

Avdelingsleder plan- og arealforvaltning

 

Åpningstider

09.00 - 15.00