Disse planene gjelder i Nome

Kommunen har et eget planregister som inneholder alle vedtatte reguleringsplaner og kommuneplaner i Nome kommune med tilhørende bestemmelser. 

Arealplaner

 

Reguleringsplan - oppstart av planarbeid

Reguleringsplan - oppstart av planarbeid
Plannavn Plan ID Frist innspill Innspill til
Reguleringsplaner til offentlig ettersyn
Plannavn Frist

Nylig vedtatte planer

Nylig vedtatte planer
Plannavn Plan ID Vedtaksdato klagefrist

Åpningstider

09.00 - 15.00