Kommuneplanens samfunnsdel

Nome – nært og godt!

Kommuneplanens samfunnsdel for Nome kommune i perioden 2019-2030. Kommuneplanen er kommunens viktigste styringsverktøy, og gir føringer for hvordan kommunen skal møte framtida.
Handlingsprogrammet med prioriteringer utarbeides i økonomiplan som gjelder for tre år, og i det årlige budsjettet.

Les dokumentet her: