Skjenkebevilling

Når trenger du skjenkebevilling?

Har du serveringsbevilling fra før og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om skjenkebevilling

 

Hvordan få skjenkebevilling?

  • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven i alkoholloven for å kunne bli godkjent
  • Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen
  • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling
  • Styrer og stedfortreder må være over 20 år

Hvordan søke om skjenkebevilling?

Du kan bruke det elektroniske søknadsskjemaet nedenfor, eller hente søknadsskjema på Servicekontoret.

Skjenkebevilling

Søknaden vil ikke bli behandlet før alle nødvendige bilag er sendt inn.

Vedlegg som må følge søknad om skjenkebevilling

  • Firmaattest
  • Gyldig leiekontrakt eller skjøte.
  • Grunneiers tillatelse til uteservering
  • Tegning/skisse av arealene inne og ute
  • Aksjeselskaper må sende revisorbekreftet aksjeeierbok med eierandeler oppgitt i prosent
  • Opplysninger om bakenforliggende eierforhold, for eksempel eiere bak aksjeselskapet, der driftsselskapet er helt eller delvis eid av andre selskaper

Kommunen kan i enkelte tilfeller be om mer dokumentasjon.

 Hva koster det?

Regulert pr. 01.01.2019

Ordinær skjenkebevilling - minimunsgebyr pr. år  kr. 5.200
Ambulerende skjenkebevilling pr. gang                 kr.   370

Hvor lang tid tar søknadsprosessen?

Saksbehandlingstiden er inntil fire måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt på høring til politiet, sosialtjenesten, brannvesenet og Skatteetaten.
Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Lover og regler

Kontaktperson

Eli Kise

Servicemedarbeider
Tlf:
35946200

 

Åpningstider

mandag til fredag
kl. 09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse
Ringsevja 30
3830 Ulefoss