Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Sannes hytteutleie

Regulert område Sannes hyttutleie - Klikk for stort bilde Detaljregulering for Sannes hytteutleie

Publisert av Tor Flom. Sist endret 17.12.2018

 

OFFENTLIG ETTERSYN - Detaljregulering for Sannes hytteutleie, PlanID: 2018_01

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Sannes hytteutleie ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Driftsutvalget 27.11.2018. Reguleringsplanen gjelder for del av eiendommen gnr 39, bnr 11 og 27, Sannesveien 127, 3803 Ulefoss.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av inntil fem mindre utleiehytter med nødvendig infrastruktur og fellesformål, som tilleggsnæring til eksisterende landbrukseiendom.

Planen i målestokk 1:1000 med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på Servicetorget i rådhuset.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Nome kommune, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss, eller postmottak@nome.kommune.no. innen 1. februar 2019.

Plandokumenter:

Plankart (PDF, 522 kB)

Planbestemmelser (PDF, 302 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 682 kB)