Publisert 10.05.2019

Detaljregulering for Sannes hytteutleie ble vedtatt i kommunestyret 11.04.2019. Klagefrist er 03.06.2019. 

Publisert 26.04.2019

Kommuneplanens samfunnsdel 2019 - 2030 er lagt ut på høring. Innspillsfrist 20.mai. 

Innspill sendes postmottak@nome.kommune.no, eller i post til Nome kommune, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss. Innspill merkes med Samfunnsdelen