Nome ungdomsråd

Logo - ungdomsrådet - Klikk for stort bilde   
 
 
 
 
 

Nome ungdomsråd er ett fritt og uavhengig organ. Formålet med Ungdomsrådet er  å gi ungdom:

  • Innflytelse og medbestemmelse i saker som angår ungdom.
  • En arena for økt samfunnsengasjement.
  • Trening i demokratiarbeid.
  • Mulighet til å gi råd til beslutningstakere.
  • Muligheter til å ta opp saker på eget initiativ.
 
Representantene er engasjert ungdom fra ungdomsskolene og/eller videregående skoler i alderen 12 til 20 år. De kan gå på skole utenfor kommunen, men må bo innenfor kommunegrensen. Representantene velges hver høst med mulighet til forlengelse. Valget må skje før 1. oktober hvert år. Sittende ungdomsråd sørger for valg av nye representanter. Rådet skal bestå av 5 til 12 personer. Rådet velger en leder som sitter i et år av gangen og valget skjer på første møte til det nye rådet.
Ungdomsleder i kommunen er sekretær for rådet.