Mudder'n

Klikk for stort bilde

Mudder’n er et unikt stykke teknisk-industrielt fartøy -et nasjonalt kulturminne i et autentisk kulturmiljø, beliggende i Lunde slusepark.

Publisert av Sigrid Stoa. Sist endret 29.08.2017

Mudder’n er den eneste dampmaskinen av sitt slag i Norge. Den er også den eneste gjenværende dampmaskin fra Telemarkkanalens historie. Den ble produsert i Hull i 1870-årene, oppkjøpt av Fredrikstad Mekaniske Verksted i 1890, og jobbet i Telemarkskanalene fram til begynnelsen av 1960-tallet.

Den ble først brukt under anleggsarbeidene av Bandakkanalen. I denne tiden ble maskinen benyttet til å heise store steinblokker på plass i forbindelse med plastringsarbeidet i sluse-kamrene og kanalen. Dampmaskinen markerte starten på dagens moderne anleggsarbeider, og var kanskje opptakten til entrepenørvirksomheten i Norge.

I følge Norsk Teknisk Museum er Mudder’n høyst sannsynlig landets eldste bevarte anleggs-maskin.

Etter at Bandakkanalen stod ferdig i 1891, ble maskinen montert på trelekter, og fungerte siden som mudringsmaskin for mudring av skipsleden i kanalene. Som mudderapparat ble Mudder’n brukt fram til 1960-årene. Deretter ble den plassert på Løveid, ovenfor Skotfoss sluser. Det var som mudderpram maskina befant seg da restaureringen startet i 1984.

Både dampmaskin og trelekter ble restaurert i perioden fram til 1991 i regi Telemarkskanalens Venner.

Etter at Telemarkskanalens Venner hadde fått restaurert Mudder’n ble den fraktet opp til Lunde sluse. I 1993 mottok Nome kommune Mudder’n i gave fra Telemarks-kanalens Venner.