Kultur -og idrettsarrangement

Sluserock 2013 sett fra scenenNome kommune er en aktiv kultur -og aktivitetskommune med mange årlige og enkeltvise arrangementer.