KRAFT i gang for full kraft

Foto: Hege Dorholt

KRAFT-prosjektet har fått ny trainee på plass, og er for alvor i gang med å sette Nome på kartet.
– Dette vil heve kvaliteten på prosjektet, sier prosjektleder Marit Svalastog.

Maren Sofie Sandbakk (29) er nyansatt trainee, og skal i ti måneder framover arbeide med å spre informasjon om KRAFT. Sandbakk har bakgrunn fra journalistikk og kulturstudier i Bø, og gleder seg til å ta fatt på oppgavene og møte folk og bedrifter i kommunen.

Arbeidsoppgavene innebærer blant annet å lære opp bedrifter i systematisk bruk av sosiale medier og teste nye kulturprodukter i markedet. Sandbakk vil ta kontakt med bedrifter og kulturaktører i løpet av sommeren.

KRAFT-prosjektet er et internasjonalt prosjekt som skal bruke kultur og kulturarv som ressurs til å skape nye arbeidsplasser. Prosjektet skal gå over tre år og har som mål å skape fem nye små eller mellomstore bedrifter i kommunen.