KRAFT-prosjektet

KRAFT er et 3-årig internasjonalt prosjekt som skal bruke kultur og kulturarv som ressurs for å skape arbeidsplasser, fortjeneste og tilhørighet.
Målet er 5 nye små og mellomstore bedrifter innenfor kultur og kulturarv.
KRAFT skal utvikle og ta i bruk nye, forskningsbaserte metoder for å koordinere arrangementer, selge og markedsføre kulturprodukter, slik at produsentene kan utvikle sine kulturbedrifter på en bærekraftig måte.
Med i prosjektet er også kommuner fra andre land i Nord-Europa.

 

KRAFT-bloggen

CUPIDO, North Sea region programme