Tilbud til syns- og hørselshemmede

Synskontakt 

Kommunens synskontakt formidler synshjelpemidler, og gir råd, opplæring og oppfølging i bruk av disse hjelpemidlene. Du kan få råd om praktisk tilrettelegging av bolig og omgivelser.
 
For å få synshjelpemidler gjennom NAV, hjelpemiddelsentralen må du være svaksynt (visus 0,33 (6/18) eller dårligere).
 
Uttalelse fra øyelege er nødvendig før det kan søkes om hjelpemidler gjennom NAV, hjelpemiddelsentralen.
 

Aktuelle hjelpemidler kan være:

  • Luper, lupebriller, kikkertbriller ol (optiske hjelpemidler som optiker på hjelpemiddelsentralen tar ut)
  • F.eks. taleklokke.
  • Plass punkt belysning 
  • Ergonomisk utstyr (høyderegulerende bord, stoler ol)
  • Lese-tv
Synskontakt formidler ikke vanlige briller, lesebriller. 

 

Hørselskontakt 

Kommunens hørselskontakt formidler hørselshjelpemidler og gir råd, opplæring og oppfølging i bruk av disse hjelpemidlene. Du kan få råd om praktisk tilrettelegging av bolig og omgivelser.
 
Uttalelse fra spesialist er nødvendig for å få hørselshjelpemidler gjennom NAV, hjelpemiddelsentralen. Det kan gjøres visse unntak.
 
Høreapparatbrukere får hørselshjelpemidler uten videre utredning.
 

Aktuelle hjelpemidler kan være:

  • Varslingshjelpemidler
  • Alarmsystemer
  • Samtaleforsterkere
  • Lydoverføring f.eks. teleslynge
  • Telefoner og telefonutstyr
Hørselskontakt formidler ikke høreapparat.
 

Kontaktpersoner i Lunde:

SYN:            Bente Almankås          35 00 86 70 / 95 28 14 03

HØRSEL:     Mona Sandstå             35 00 86 70 / 95 28 14 03

Kontaktpersoner på Ulefoss:

SYN:             Unni Lindgren              35 94 61 30 / 95 03 19 47
HØRSEL:     Synnøve Reine Bø       35 94 61 30 / 95 03 19 47