Hjelpemidler

Varig utlån

Dersom du har en varig funksjonsnedsettelse, kan teknisk hjelpemiddel bidra til økt selvstendighet og en enklere hverdagen.
Du har rett til utlån av tekniske hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral Telemark i Skien. Med varig behov menes lengre enn 2 år eller til livets slutt.
Hjelpemidler må rekvireres eller søkes på og tjenesten vil bistå deg i begrunnelse av søknaden.

 

Korttidsutlån 

- kommunalt lager
Korttidslån benyttes ved akutt og midlertidig funksjonsnedsettelse innenfor en grense på 2 år.
Nome kommune har et korttidslager med diverse hjelpemidler som er tiltenkt de som ikke har et varig behov, og derfor ikke har rett til varig utlån fra NAV.
Ved lån fra Nomes eget korttidsslager skal hjelpemidlet leveres tilbake når du ikke lenger har behov for det.
Dersom situasjonen forandres og det viser seg at behovet er varig utover 2 år, melder du fra til vår tjeneste og det søkes om varig utlån fra NAV hjelpemiddelsentral Telemark.
 
Lageret ligger på Dagsrud og betjenes av Idea kompetanse på Eidsbygda, tlf 91 85 23 09.
Her kan en låne krykker, rullestol, rollator, toalettforhøyer, arbeidsstol, toalettstol etc.
 
Det er ingen egenandel ved utlån verken fra NAV eller Nome kommunes korttidslager.
 
 

Kontaktperson

Nina Ralle

Avdelingsleder fysio- og ergoterapitjenesten
Tlf:
35946270
Mobil:
95841378