Fysio- og ergoterapitjenesten

Fysioterapitjenester

 

1. Hvem er bruker?

Fysioterapi er helsehjelp. Retten til helsehjelp må i følge lovgivingen vurderes ut ifra et faglig fundert medisinsk behov. Det er derfor lege/manuellterapeut/kiropraktor først må vurdere tilstanden din og skrive en henvisning. Mange kan ha rett på helsehjelp, men den som trenger det mest prioriteres. Fysioterapeuten er den som faglig vurderer hvem som prioriteres og hvilket behandlingsopplegg du trenger, legen/andre kan kun gi anbefalinger.
 

2. Når leveres tjenestene:

Tjenestene utføres hovedsakelig på dagtid, utenom lørdager, søndager og helligdager som faller på vanlige ukedager. Fysioterapeuter (og ergoterapeuter) avvikler ferie uten at det blir satt inn vikarer, og ventetid/treffmuligheter kan da være begrenset i disse periodene.
 

3. Slik går du fram:

Det mest vanlige er at legen din først vurderer at du har/kan ha behov for fysioterapi (jamfør faglig fundert behov for helsehjelp), og gir deg en henvisning hvorpå du selv kontakter avtalefysioterapeut/institutt.
 
Du, evt. andre fagpersoner/pårørende m.m. kan også kontakte fysioterapitjenesten hvis du har generelle spørsmål og ønske om informasjon. Det kan særlig gjelde dersom du er usikker på om du skal til instituttfysioterapeut eller om du kan ha nytte/behov for kommunefysioterapi.
 
 

4. Fysioterapi på institutt eller kommunefysioterapi?

Fysioterapitjenestene er delt inn i to hovedområder, tjenester gitt av fysioterapeuter på institutt og tjenester gitt av kommunefysioterapeuter. Det kommer an på utfordringen din om du skal benytte instituttfysioterapi eller kommunefysioterapi:
 

 

 

Kommunefysioterapi

Avtalefysioterapi/institutt

Hvem: 4 kommunefysioterapeuter (adm./leder ca. 50%, barn ca. 150%, voksne/eldre/sjukeheim ca. 200%)

Hvem: 3 fysioterapeuter med hvert sitt 100% driftstilskudd fra kommunen

 

Hva/hvilke tjenester ytes:

Forebyggende og helsefremmende tjenester/tiltak (hovedsakelig grupper)

Fysioterapi som del av rehabilitering på institusjon

Fysioterapi som del av rehabilitering i hjemmet

Hjemmefysioterapi

Barnefysioterapi

Hva/hvilke tjenester ytes:

Fysioterapi etter henvising fra lege i gruppe og/eller individuelt

Enkelte spesialiteter: Lymfødembeh. (Aktiv fysioterapi)

 

 

 

 

Hvor ytes tjenestene:

«Ute»: Helsestasjonen, skoler, barnehager, institusjon/sjukeheim, hjemmet, gymsal (grupper), basseng (grupper), Lundetunet og RIBO (grupper)

 

Hvor ytes tjenestene:

«Inne» i egne lokaler på institutt. Nome fysioterapi på Lanna og Aktiv fysioterapi på Ulefoss. Pasienter kan også benytte fysioterapeuter med driftstilskudd i andre kommuner, f.eks. i Bø, Skien, Sauherad osv.

Hvem kan få tjenestene:

Barn og pasienter med komplekse/ sammensatte og nyoppståtte lidelser/ skader/sykdommer som ikke kan komme seg til institutt.

Det er utarbeidet en prioriteringsnøkkel  (DOCX, 36 kB) som legges til grunn før tjenestene settes i verk. Kommunefysioterapeutene har samarbeidsmøte en gang i uken hvor alle henvendeslene blir vurdert og fordelt. Avdelingen har som mål at bruker skal bli kontaktet inne 2 uker etter at henvendelsen er registrert.

Hvem kan få tjenestene:

Pasienter med henvisning fra lege som kan komme seg til instituttet (egen transport og/eller Pasientreiser).

 

 

 

 

 

For å få kontakt:

For leger/andre ansatte i kommunen: internpost og PLO-meldinger

Post: Fysioterapiavd., Ulefoss Rådhus, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss

Telefon: 35 94 62 70

Jobbmobiler: 953 66 574, 957 61 266, 904 17 156, 958 41 378

For å få kontakt:

Aktiv fysioterapi, Ringsevja 3, 3830 Ulefoss, 958 70 178

Nome fysioterapi, Lannavegen 99, 3830 Ulefoss, 35 94 51 55

 

 

 

 

Pris / egenandel:

Egenandel etter fastsatte takster.  (DOCX, 22 kB)

Samarbeid:

Ergoterapeut og fysioterapeut arbeider ofte sammen om tjenester for alle innbyggere med behov. Fysioterapeuter har også et utbredt samarbeid med andre faggrupper i kommunen, spesialisthelsetjenesten, opptrenings- og kompetansesentra, hjelpemiddelsentralen og andre eksterne instanser.

Klageinstanser:

Helsetjenesten i kommunen, ved ledende fysioterapeut
Fylkesmannens helseavdeling (fylkeslegen)
Les mer om klage på helse- og omsorgstjenester i Kommunen

 

Tekniske hjelpemidler og ergoterapi

 

For kontakt med korttidslageret v/KanJa: 918 52 309

For kontakt med ergoterapeut: 35 94 62 70 og/eller ergoterapeut 958 20 446
Nav hjelpemiddelsentral Telemark: 35 11 38 20

 

Frisklivsentralen i Midt-Telemark

Friskliv er en helsetjenestesom skal fremme folkehelse og drive forebyggende arbeid overfor innbyggerne i Nome, Bø og Sauherad. Den består av tidsavgrensete tilbud. Tilbudene skal være springbrett for endring av livsstil og levevaner gjennom helsesamtale, testing, tilpasset fysisk aktivitet, veiledning og kurs. Den drives av en frisklivkoordinator, samt har studenter fra HSN (høgskolen i Bø) til å drive mye aktivitet. Målgruppen er deg som har eller er i fare for å utvikle livsstilsrelaterte sykdommer. Eks. inaktive, dårlig form, vond rygg, KOLS, diabetes, hjertesvikt, overvekt m.m..

Den har base i Bø (Gullbring kulturanlegg, aktivitetsgrupper ute og inne i Bø m.m.)

For å få kontakt:

Post: Frisklivsentralen i Midt-Telemark, Gullbring kulturanlegg, Gullbringvegen 34, 3800 Bø

E-post: svein.ivar.forberg@bo.kommune.no

For leger: PLO-meldinger

Telefon: 35 05 90 00 og 409 13 937

Kontaktperson

Nina Ralle

Avdelingsleder fysio- og ergoterapitjenesten
Tlf:
35946270
Mobil:
95841378