Ergoterapi

Ergoterapeuter gjør hverdagslivet mulig – for enda flere. Ergoterapeuter finner løsninger når det blir et gap mellom helsa og hverdagens krav.

1.  Hvem er bruker?

Du som har behov for tilrettelegging for å mestre dagliglivet.

2. Når leveres tjenestene?

Tjenestene utføres på hverdager.

Fysioterapeuter avvikler ferie uten at det blir satt inn vikarer, det kan i disse periodene bli noe ventetid og reduserte treffmuligheter.

3. Slik går du frem:

Du/pårørende/fagpersonell kan kontakte avdelingen vår hvis du ønsker informasjon på tlf. 35 94 62 70 eller 958 20 446.

4. Pris/egenandel

Det er ingen egenandel på ergoterapitjenesten.

5. Samarbeid

Ergoterapeut samarbeider ofte med fysioterapeutene i kommunen. Ergoterapeut har også et samarbeid med andre faggrupper i kommunen, spesialisthelsetjenesten, hjelpemiddelsentralen og andre eksterne instanser.

6. Klageinstanser:

Helsetjenesten i kommunen ved ledende fysioterapeut
Fylkesmannens helseavdeling (fylkeslegen)
Klage på helse- og omsorgstjenester

Kontaktperson

Siri Espedalen

Ergoterapeut
Mobil:
95820446