Nytt om koronavaksinering i Nome

6. oktober 2021

Vaksinestatus:

 • 89.3 % av alle over 18 år har nå fått dose 1
 • 84,8 % har fått 2. dose
 • 254 innbygger i aldersgruppen 12 – 17 år har fått 1. dose.

Vi nærmer oss slutten på den ordinære vaksinasjonen. I uke 40 er det drop-in timer onsdag og torsdag både på Lundetunet og RIBO i tidsrommet 9 – 13.

Fra uke 41 redusere vi antall dager vi vaksinerer. Vi må derfor flytte på noen timeavtaler. Ta kontakt på 482 86 139 mandag – torsdag mellom kl. 9 – 14 dersom timen ikke passer.

23. september 2021

I Nome er nå 88,7 % av innbyggere over 18 år vaksinert med 1. dose og 81,5 % er fullvaksinert.
Vi oppfordrer alle som ennå ikke er vaksinert om å ta kontakt for timebestilling. Vi vaksinerer med Pfizer vaksine i ukene framover.

Alle mellom 12 - 17 år skal nå ha fått tilbud om å bestille time til vaksine, også elever som går på videregående skole i vår kommune. De som ennå ikke har bestilt time kan ringe tlf. 482 86 139 mandag til torsdag mellom kl. 9 - 14.

16. september 2021 (uke 37)

Status for uke 37:

 • 14 innbyggere har fått dose 1
 • 187 innbyggere har fått dose 2
10. september 2021 (uke 36)

Status for uke 36:

 • 35 innbyggere har fått dose 1
 • 272 innbyggere har fått dose 2
3. september 2021 (uke35)

Status uke 35

I uke 35 har:

 • 77 innbyggere fått dose 1
 • 266 innbyggere fått dose 2
30. august 2021 (uke 34)

Status uke 34

I uke 34 har:

 • 25 innbyggere fått dose 1
 • 433 innbyggere fått dose 2
23. august 2021 (uke 33)

I uke 33 har:

 • 6 innbyggere fått dose 1
 • 439 innbyggere fått dose 2
13. august 2021 (uke 32)

I uke 32 har:

 • 67 innbyggere fått dose 1
 • 159 innbyggere fått dose 2

Neste uke vil det bli satt ca. 480 doser. Primært vil dette være dose 2 for innbyggere som har fått fremskyndet timen for dose 2. Arbeidet med å flytte timer fortsetter fortløpende når det blir avklart hvor mange doser vi mottar fremover. Det blir sendt SMS når timen blir endret.

06. august 2021 (uke 31)

I uke 31 er det satt 226 vaksinedoser

 • 157 innbyggere har fått dose 1
 • 69 innbyggere har fått dose 2
30. juli 2021 (uke 30)

Status uke 30

I uke 30 er satt 454 doser.

 • 424 innbyggere har fått dose 1
 • 30 innbyggere har fått dose 2

Det er fortsatt ledig kapasitet for å bestille time for dose 1 i uke 31. Vi oppfordrer deg til å benytte muligheten til å få vaksine nå.
Har du ikke mottatt SMS med link til digital timebestilling, eller du har problemer med å bestille digitalt, ring vaksinasjonstelefonen på 40913179.

Vaksinetelefonen er åpen tirsdag-torsdag klokka 9-12.  

02. juli 2021 (uke 26)

Status uke 26

I uke 26 ble det satt totalt 353 doser.

 • 307 innbyggere fikk dose 1 
 • 46 innbyggere fikk dose 2

I uke 27 får vi kun 186 doser og i uke 28 får vi 294 doser.
I ukene 29 - 31 er det foreløpig meldt at vi skal få omkring 400 doser pr uke.

16. juli 2021 (uke 28)

I uke 28 er satt 294 doser.

 • 109 innbyggere har fått dose 1
 • 185 innbyggere har fått dose 2


I uke 29 får kommunen 438 doser.

 

Alle i prioriteringsgruppe 10 skal nå ha fått SMS med invitasjon til timebestilling, dette gjelder personer født 1997 – 2003 og 1977 – 1981.
Har du ikke fått SMS kontakt vaksinasjonstelefonen på 40913179 tirsdag – torsdag mellom kl. 09.00 og 12.00.

Vi har nå begynt å sende ut SMS med invitasjon til timebestilling til prioritetsgruppe 11, personer født 1982 – 1996.

23. april 2021 (uke 16)

I uke 16 har 174 innbyggere fått dose 1 og 2 stykker har fått dose 2.
4 ansatte har fått dose 1.

Hvordan blir du kontaktet?

Vi både ringer ut for å avtale timer, og vi sender SMS. Hvis du får en SMS blir du bedt om å fylle ut et egenerklæringsskjema via en link. Dersom du ikke får til dette kan du ringe vaksinasjonstelefonen og vi hjelper deg.

Vi ringer fra flere telefonnummer. Vi vil aldri be om kontoinformasjon, og alt rundt vaksinasjon er gratis. Vi ber om navn, fødselsnummer og telefonnummer samt noe helseinformasjon, jf. egenerklæringsskjema fra FHI.

Hvis jeg ikke kan møte til time?

 • Hvis du ikke kan møte til vaksinasjon pga time på sykehus eller annen nødvendig helserelatert avtale ringer du vaksinasjonstelefonen og får bytta time.
 • Hvis du ikke kan møte til fordi du skal på ferie eller annen privat reise, må du ringe vaksinasjonstelefonen for å avlyse timen. Du er da selv ansvarlig for å ringe  vaksinasjonstelefonen når du er tilbake, og kan få ny time. Du blir ikke prioritert og kan risikere at det kan gå lang tid før du får ny time.
12. mai 2021 (uke 19)

Status uke 19

 • 59 innbyggere har fått dose 1 og 105 innbyggere har fått dose 2.
 • 2 ansatte har fått dose 1 og 8 ansatte har fått dose 2.

Vi organiserer vaksinedagene annerledes framover for å kunne rekke å vaksinere flere pr. dag. Det betyr at vi må endre på noen timeavtaler innbyggere allerede har fått.

Vi beklager dette, men det er timen i siste SMS som er gjeldende.

25. mai 2021 (uke 20)

Status uke 20

 • 48 innbyggere har fått dose 1, og 136 innbyggere har fått dose 2
 • 103 ansatte har fått dose 2, de fleste av disse hadde fått AstraZeneca i uke 8
4. juni 2021 (uke 22)

Status uke 22

Det er satt i alt 437 doser denne uka.

 • 223 innbyggere har fått dose 1
 • 162 innbyggere har fått dose 2
 • 2 ansatte har fått dose 1
 • 50 ansatte har fått dose 2

Alle som er i risikogrupper skal nå ha fått tilbud om vaksine via SMS, ta kontakt på vaksinasjonstelefonen dersom du ikke har fått SMS eller ikke kan bestille time selv.

18. juni 2021 (uke 24)

Status uke 24

I uke 24 er det satt 258 doser.

 • 175 innbyggere har fått dose 1
 • 73 innbyggere har fått dose 2
 • 5 ansatte har fått dose 1
 • 5 ansatte har fått dose 2

I uke 25 får vi 312 doser og begynner å vaksinere gruppe 9, aldersgruppe 45 – 54 år uten underliggende sykdommer.

Alle innbyggere over 55 år skal nå ha fått invitasjon til å bestille time. Har du ikke hørt noe eller har problemer med å bestille time digitalt ta kontakt på vaksinasjonstelefonen, tlf. 409 13 179.

5. januar 2021

Koronavaksinering i Nome starter 6. januar

Nome kommune mottar de første dosene av Covid-19-vaksine i dag, 5. januar.

Vi starter vaksinering av 25 beboere, kanskje noen flere, på Nome sjukeheim 6. januar. De neste ukene vil kommunen motta et lite antall vaksiner hver uke, som gis til beboere på institusjon/sykehjem først.

Prioritert rekkefølge

Fra uke 2 starter vi også vaksinering av helsepersonell. Videre vil alle over 65 år fortløpende bli kontaktet av kommunen for tilbud om vaksine, etter hvert som vaksinene kommer til oss. Alle innbyggere over 18 år i Nome kommune vil få tilbud om vaksine, etter regjeringens prioriteringsliste.

Det er ikke anledning til å sette seg på venteliste for vaksine, kommunen tar kontakt med de som er aktuelle for vaksine til enhver tid.

15. januar 2021 (uke 2)

Status uke 2

Vaksinering på institusjon og boliger er godt i gang. Det er pr i dag 49 beboere ved Nome sykehjem som er vaksinerte.

Fra uke 2 kunne vi gi inntil 20 % av vaksinedosene til utvalgt helsepersonell. 6 ansatte på Nome legekontor har fått første dose, 5 fastleger og en sekretær.

I uke 4 starter vi med å gi dose to til de som ble vaksinert først. Dose to blir alltid satt før nye får dose en.

Vi har oversikt over leveranse av vaksiner kun to uker framover om gangen. Vaksinene kommer på tirsdager, og vaksinering skjer på onsdager. Dette kan og vil sikkert endre seg framover.

28. januar 2021 (uke 4)

Status uke 4

 • Denne uken er det satt totalt 82 doser med covid-19 vaksine i Nome.
 • 9 av dosene er satt på ansatte som er prioritert for tidlig vaksine (11 %), og resterende på beboere på institusjon/omsorgsbolig (73 personer).
 • Alle som har takket ja til vaksine på Nome sykehjem, Bjervatun alderspensjonat og de resterende omsorgsboligene (8 enheter) har fått første dose.
 • 27 beboerne på Nome sykehjem har fått dose 2, og er ferdig vaksinert.

I neste uke begynner vi å vaksinere hjemmeboende eldre over 85 år. De første vil bli kontaktet denne uken.

12. februar 2021 (uke 6)

STATUS UKE 6

Alle pasienter på institusjon og i omsorgsboliger som fikk første vaksinedose i uke 3, fikk sin dose 2 denne uken.

Nome sjukeheim og Bjervatun Alderspensjonat
Det er noen få pasienter som skal få dose 2 i neste uke, men 90 % av de som har takket ja er vaksinerte.

Tyriveien og Bergvoll
Alle som har ønsket vaksine er fullvaksinerte.

 • Det er vaksinert 90 hjemmeboende og de fleste over 82 år har fått vaksine.
 • Totalt 23 vaksiner er satt på pasienter/beboere i institusjon og omsorgsbolig.
 • 13 % av andel vaksinedoser er satt på prioritert helsepersonell.
27. februar 2021 (uke 8)

I uke 8 har 108 ansatte fått dose 1. Det å vaksinere 108 helsepersonell i løpet av en uke er en stor logistikkoperasjon. Vi får 100 doser til dette også neste uke, så det er en god start på vaksinering av ansatte med pasientnært arbeide. Denne gruppa vil få dose nr. 2 i uke 19 og 20.

3 stk på institusjon/omsorgsbolig som ikke kunne få vaksine i første runde har nå fått dose 1.

107 personer har fått dose 2. Disse er i gruppa over 85 år, en stor andel av de er nå ferdig vaksinert. Resten av de over 85 år som har kunnet ta dose 1 får dose 2 neste uke, samt en del i alderen 83 - 84 år.

Vi har rigget oss for å kunne vaksinere i et hurtigere tempo, men som de fleste andre kommuner melder er vi prisgitt de nasjonale vaksineleveransene.

12. mars 2021 (uke 10)
 • 51 innbyggere i aldersgruppe 79-80 år har fått dose 2.
 • 45 ansatte har fått dose 1 av AstraZeneca. 38 ansatte som var satt opp torsdag og fredag er utsatt til vi får ny beskjed fra FHI.
 • 14 ansatte har fått dose 2 av Pfizer, og 2 har fått dose 1.

Neste uke får vi 13 hetteglass av Pfizer-vaksine, og vi begynner med å gi dose 1 til aldersgruppen 78 – 79 år. Ny retningslinje fra FHI er at det nå skal gå 6 uker mellom dose 1 og dose 2 for Pfizer-vaksine.

26. mars 2021 (uke 12)

Status uke 12

 • Massevaksinering: 107 personer har fått dose 1, og 8 personer har fått dose 2.
 • Ansatte: 10 ansatte har fått dose 1, og 1 ansatt har fått dose 2.

Vaksinering i uke 13 og uke 14

 • I uke 13 får vi 102 doser fra Pfizer og blir ferdig med vaksinering av aldersgruppa 75-84 år.

Dersom noen over 75 år ikke har blitt kontaktet, ta kontakt på vaksinasjonstelefonen, 409 13 179.

 • I uke 14 får vi 180 doser fra Pfizer, og begynner vaksinering i gruppe 4 (aldersgruppe 65-74 år og personer 18-64 år med enkelte underliggende sykdommer/tilstander). Begge disse gruppene innkalles samtidig.
   
 • Vi får tilsendt informasjon direkte fra fastleger om de som befinner seg i gruppe 4 basert på underliggende sykdommer/tilstander. Du trenger altså ikke å melde i fra til oss om dette!
   
 • Husk at alle innkalles etter tur, vi kan ikke svare på spørsmål om når akkurat DU innkalles.
   
 • Innbyggere i aldersgruppen 65 – 74 år som ikke har registrert seg i vaksinekø, oppfordres til å gjøre det ved å klikke på denne linken,  eller ring vaksinasjonstelefonen 409 13 179.

Dersom du er i gruppa som vaksineres nå oppfordrer vi alle til å ta telefonen, selv om det ringer fra ukjent nummer. Det kan være våre folk som vil gi deg time til vaksinasjon!

12. april 2021 (uke 14)

171 innbyggere og 9 ansatte (5 %) fikk vaksine i forrige uke.

Vi holder på med prioriteringsgruppe 4, aldersgruppe 65-74 år og personer 18-64 år med enkelte underliggende sykdommer/tilstander (Les mer om prioriteringsgruppene her) Det vil fortsatt ta noen uker å bli ferdig med denne gruppen.

Er du over 75 år og ikke har blitt kontaktet, så ring vaksinasjonstelefonen, tlf. 409 13 179 

16. april 2021 (uke 15)

I uke 15 har vi vaksinert 203 innbyggere og 12 ansatte.

I uke 16 får vi 180 doser og 204 doser i uke 17.

31. mars 20201 (uke 13)

Status uke 13

93 innbyggere er vaksinert med dose 1, 7 ansatte har fått dose 1, og 2 ansatte har fått dose 2.

Vi får økning i doser uke 14 og 15. Da vil vi vaksinere onsdag og torsdag, både i Lunde og på Ulefoss. Begge ukene er det gruppe 4: Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp. Vi får tilsendt informasjon direkte fra fastleger om de som befinner seg i gruppe 4 basert på underliggende sykdommer/tilstander. Du trenger altså ikke å melde i fra til oss om dette!

Innbyggere i aldersgruppen 65 – 74 år som ikke har registrert seg i vaksinekø, oppfordres til å gjøre det.

Vi opplever innimellom at det er utfordrende å få tak i folk. Dersom du er i gruppa som vaksineres nå, oppfordrer vi til å ta telefonen selv om det ringer fra ukjent nummer. Det kan være våre folk som vil gi deg time til vaksinasjon!

Husk at alle innkalles etter tur, vi kan ikke svare på spørsmål om når akkurat DU innkalles.
 

19. mars 2021 (uke 11)

Innbyggere, i alder 79-78 år:

 • Dose 1: 60 stk, 1 pasient på sjukeheimen
 • Dose 2: 3 stk, 3 pasienter på sjukeheimen

Ansatte:

 • Dose 1: 10 stk (4 flere enn planlagt pga innbyggere/pasient som ikke kom)
 • Dose 2: 1 stk
06. mars 2021 (uke 9)

Prioritert helsepersonell:
112 ansatte har nå fått dose 1, 11 stk har fått dose 2. Til sammen er 32 ferdig vaksinert.

Massevaksinasjon:
88 av de eldste har fått dose 2, og 7 stk har fått dose 1. 4 av disse var hjemmevaksinering.
Til sammen er nå 191 hjemmeboende innbyggere ferdig vaksinert.

19. februar 2021 (uke 7)
 • Alle beboere på institusjon og omsorgsboliger som kan ta vaksine er nå fullvaksinert, altså fått både dose 1 og 2.
 • I uke 8 vil 106 hjemmeboende over 85 år få dose nr 2.

I uke 8 får Nome kommune 10 hetteglass fra AstraZeneca, og denne vaksinen anbefales til personer under 65 år, inkludert helsepersonell. Vaksinen skal gis i to doser med anbefalt intervall på 9-12 uker (gjerne i den øvre delen av intervallet). Fra og med uke 8 er det kun AstraZeneca-vaksine som skal brukes til prioritert helsepersonell. Alle doser kommunene får i uke 8 kan brukes til dette, selv om man bruker mer enn 20 % av det totale antallet nye doser på helsepersonell.

Utvelgelse av helsepersonell følger FHI’s prioriteringsliste. Vi er ferdige med ansatte som hadde prioritet 1-3, og fortsetter med:

4. Personell i hjemmesykepleien
5. Personell Nome sykehjem
6. Personell Nome helsestasjon
7. Personell utvalgte omsorgsboliger
8. Personell øvrige omsorgsboliger

05. februar 2021 (uke 5)

STATUS UKE 5

 • Denne uka er det også vaksinert på sykehjemmet, det er gitt flest dose to, men noen som ikke kunne få dose en tidligere har fått den nå. Hovedandelen på sykehjemmet er nå fullvaksinerte, med 2 doser.
 • Hjemmeboende over 85 år er vaksinert, 57 på Ulefoss og 49 i Lunde. Resten av denne gruppa blir vaksinert neste uke. 
 • Vi fortsetter å vaksinere en del ansatte. Hovedandelen av ansatte på Nome legesenter er fullvaksinert, med 2 doser.
 • Av ansatte står hjemmetjenesten for tur, og flere er allerede vaksinerte.
 • Det er åpnet for registrering i vaksinekø for gruppa 65 - 84 år. Veldig mange har registrert seg, av de som har registrert seg digitalt så langt har kun 3 % takket nei til vaksine, vi er veldig glad for at dette tallet er så lavt.
21. januar 2021 (uke 3)

Status uke 3

 • Det er satt 38 vaksiner på beboere i institusjon og omsorgsboliger denne uka.
  Nesten alle beboere på Nome sjukehjem er vaksinerte. Det er noen få som ikke har vært i form på vaksinasjonsdagene, men disse blir prioritert så fort de er klare.
 • Beboere på Bjervatun er vaksinerte denne uken, i tillegg til Tyriveien og Bergvoll.
 • Vi har startet på Vesleheimen, og fortsetter med resterende omsorgsboliger i neste uke.
 • Vi har vaksinert 7 ansatte denne uken. Helsepersonell på Nome legesenter er prioritert, og vi fortsetter med helsepersonell som arbeider i natt-tjenesten.

I uke 4 vil de som ble vaksinert med dose 1 på sykehjemmet, få dose 2.

12. januar 2021

29 beboere ved Nome sjukeheim har blitt vaksinert mot Covid-19 i dag

Det har gått strålende. Dyktige vaksinatører, en vaksinasjonskoordinator med full kontroll på logistikk, og fleksible avdelingsledere skal ha mye av æren for dette.

Vi planlegger, gjennomfører, evaluerer og korrigerer fortløpende.

Fra venstre: Hilde E Hogga, Tella Marie Nagelhus Pettersen, Liv Marit Sannerholt og Tove Kåsene

 

28. juni 2021 (uke 25)

Status uke 25

I uke 25 satte vi 312 doser.

 • 247 innbygger fikk dose 1
 • 61 innbyggere fikk dose 2
 • 1 ansatt fikk dose 1
 • 2 ansatte fikk dose 2

I uke 26 får vi 354 doser og i uke 27 186 doser.

FHI har endret intervallet mellom dose 1 og dose 2 til 12 uker med tilbakevirkende kraft fra uke 20. Arbeidet med å flytte timeavtale for dose 2 pågår og skjer manuelt, så dersom du fikk dose 1 etter 19.5 kan du fortsatt få SMS om at timen blir flyttet.

14. juni 2021 (uke 23)

Status uke 23

 • 138 innbyggere fikk dose 1
 • 141 innbyggere fikk dose 2
 • 6 ansatte fikk dose 1
 • 7 ansatte fikk dose 2

I uke 24 får vi 258 doser og i uke 25 312 doser.

Vi sender nå ut invitasjon til de yngste i aldersgruppen 55 – 64 år og begynner snart på aldersgruppe 45 – 54 år.

28. mai 2021 (uke 21)

Status uke 21

Vi har satt totalt 342 doser som fordeler seg slik:

 • 43  innbyggere har fått dose 1 og 173  har fått dose 2.
 • 4  ansatte har fått dose 1 og 122 ansatte har fått dose 2.

I uke 22 og 23 vaksinerer vi innbyggere i prioriteringsgruppe 5 og 6, aldersgruppe 45 – 64 år med underliggende sykdom meldt fra lege.

30. april 2021 (uke 17)

- 148 innbyggere har fått dose 1 og 96 innbyggere har fått dose 2
- 3 ansatte har fått dose 1 og 10 ansatte har fått dose 2.

I uke 18 får vi 216 doser og i uke 19 174 doser, noe som dessverre er en nedgang fra uke 17. 

Hvordan blir du kontaktet?

Vi både ringer ut for å avtale timer, og vi sender ut SMS med en link til timebestilling. Da kan du finne en time som passer for deg. Du blir du bedt om å fylle ut et egenerklæringsskjema. Dersom du ikke får til dette kan du ringe vaksinasjonstelefonen og vi hjelper deg.

09. mai 2021 (uke 18)

Status uke 18

74 innbyggere har fått dose 1 og 132 innbyggere har fått dose 2.
3 ansatte har fått dose 1 og 9 ansatte har fått dose 2.

I uke 19 begynner vi å vaksinere i gruppe 5, alder 55 – 64 år med underliggende sykdommer meldt fra lege.
Hvis noen over 65 år ikke har fått tilbud enda kan de ta kontakt på vaksinasjonstelefonen.

23. juli 2021 (uke 29)

Status uke 29

I uke 29 er satt 436 doser.

 • 376 innbyggere har fått dose 1
 • 60 innbyggere har fått dose 2

I uke 30 får vi flere vaksinedoser enn beregnet. Vi oppfordrer deg til å benytte muligheten til å få vaksine nå. Har du ikke mottatt SMS ring vaksinasjonstelefonen på 40913179, tirsdag – torsdag 09.00 – 12.00.

09. juli 2021 (uke 27)

I uke 27 ble det satt 186 vaksinedoser:

 • 140 innbyggere fikk dose 1
 • 46 innbyggere fikk dose 2

I uke 28 får vi 294 doser.

Alle innbyggere over 45 år skal nå ha fått invitasjon til å bestille time. Har du ikke hørt noe eller har problemer med å bestille time digitalt, ta kontakt med vaksinetelefonen tlf. 409 13 179.

Vaksinetelefonen er åpen tirsdag-torsdag klokka 9-12.  

23. desember 2020

Første leveranse av korona-vaksiner til Nome

Vi har fått melding om at Nome får et lite antall vaksiner i uke 1. 

Disse vil gå til beboere på institusjoner, som er de som står øverst på prioriteringslista. 

- Vi oppfordrar sterkt alle som får tilbod om vaksine, om å ta den. Dette vil først og fremst kunne hindre alvorleg sjukdom dersom ein blir smitta, men også at vi etter kvart kan leve som normalt igjen. Det siste er avhengig av at så mange som mogleg tek vaksina, sier kommuneoverlege Kristin Sekse.

Du finner all tilgjengelig informasjon om korona-vaksinen på FHI sine sider om koronavaksinasjonsprogrammet.