Nytt om koronavaksinering i Nome

Status i Nome

27. februar 2021 (uke 8)

I uke 8 har 108 ansatte fått dose 1. Det å vaksinere 108 helsepersonell i løpet av en uke er en stor logistikkoperasjon. Vi får 100 doser til dette også neste uke, så det er en god start på vaksinering av ansatte med pasientnært arbeide. Denne gruppa vil få dose nr. 2 i uke 19 og 20.

3 stk på institusjon/omsorgsbolig som ikke kunne få vaksine i første runde har nå fått dose 1.

107 personer har fått dose 2. Disse er i gruppa over 85 år, en stor andel av de er nå ferdig vaksinert. Resten av de over 85 år som har kunnet ta dose 1 får dose 2 neste uke, samt en del i alderen 83 - 84 år.

Vi har rigget oss for å kunne vaksinere i et hurtigere tempo, men som de fleste andre kommuner melder er vi prisgitt de nasjonale vaksineleveransene.

19. februar 2021 (uke 7)
 • Alle beboere på institusjon og omsorgsboliger som kan ta vaksine er nå fullvaksinert, altså fått både dose 1 og 2.
 • I uke 8 vil 106 hjemmeboende over 85 år få dose nr 2.

I uke 8 får Nome kommune 10 hetteglass fra AstraZeneca, og denne vaksinen anbefales til personer under 65 år, inkludert helsepersonell. Vaksinen skal gis i to doser med anbefalt intervall på 9-12 uker (gjerne i den øvre delen av intervallet). Fra og med uke 8 er det kun AstraZeneca-vaksine som skal brukes til prioritert helsepersonell. Alle doser kommunene får i uke 8 kan brukes til dette, selv om man bruker mer enn 20 % av det totale antallet nye doser på helsepersonell.

Utvelgelse av helsepersonell følger FHI’s prioriteringsliste. Vi er ferdige med ansatte som hadde prioritet 1-3, og fortsetter med:

4. Personell i hjemmesykepleien
5. Personell Nome sykehjem
6. Personell Nome helsestasjon
7. Personell utvalgte omsorgsboliger
8. Personell øvrige omsorgsboliger

12. februar 2021 (uke 6)

STATUS UKE 6

Alle pasienter på institusjon og i omsorgsboliger som fikk første vaksinedose i uke 3, fikk sin dose 2 denne uken.

Nome sjukeheim og Bjervatun Alderspensjonat
Det er noen få pasienter som skal få dose 2 i neste uke, men 90 % av de som har takket ja er vaksinerte.

Tyriveien og Bergvoll
Alle som har ønsket vaksine er fullvaksinerte.

 • Det er vaksinert 90 hjemmeboende og de fleste over 82 år har fått vaksine.
 • Totalt 23 vaksiner er satt på pasienter/beboere i institusjon og omsorgsbolig.
 • 13 % av andel vaksinedoser er satt på prioritert helsepersonell.
05. februar 2021 (uke 5)

STATUS UKE 5

 • Denne uka er det også vaksinert på sykehjemmet, det er gitt flest dose to, men noen som ikke kunne få dose en tidligere har fått den nå. Hovedandelen på sykehjemmet er nå fullvaksinerte, med 2 doser.
 • Hjemmeboende over 85 år er vaksinert, 57 på Ulefoss og 49 i Lunde. Resten av denne gruppa blir vaksinert neste uke. 
 • Vi fortsetter å vaksinere en del ansatte. Hovedandelen av ansatte på Nome legesenter er fullvaksinert, med 2 doser.
 • Av ansatte står hjemmetjenesten for tur, og flere er allerede vaksinerte.
 • Det er åpnet for registrering i vaksinekø for gruppa 65 - 84 år. Veldig mange har registrert seg, av de som har registrert seg digitalt så langt har kun 3 % takket nei til vaksine, vi er veldig glad for at dette tallet er så lavt.
28. januar 2021 (uke 4)

Status uke 4

 • Denne uken er det satt totalt 82 doser med covid-19 vaksine i Nome.
 • 9 av dosene er satt på ansatte som er prioritert for tidlig vaksine (11 %), og resterende på beboere på institusjon/omsorgsbolig (73 personer).
 • Alle som har takket ja til vaksine på Nome sykehjem, Bjervatun alderspensjonat og de resterende omsorgsboligene (8 enheter) har fått første dose.
 • 27 beboerne på Nome sykehjem har fått dose 2, og er ferdig vaksinert.

I neste uke begynner vi å vaksinere hjemmeboende eldre over 85 år. De første vil bli kontaktet denne uken.

21. januar 2021 (uke 3)

Status uke 3

 • Det er satt 38 vaksiner på beboere i institusjon og omsorgsboliger denne uka.
  Nesten alle beboere på Nome sjukehjem er vaksinerte. Det er noen få som ikke har vært i form på vaksinasjonsdagene, men disse blir prioritert så fort de er klare.
 • Beboere på Bjervatun er vaksinerte denne uken, i tillegg til Tyriveien og Bergvoll.
 • Vi har startet på Vesleheimen, og fortsetter med resterende omsorgsboliger i neste uke.
 • Vi har vaksinert 7 ansatte denne uken. Helsepersonell på Nome legesenter er prioritert, og vi fortsetter med helsepersonell som arbeider i natt-tjenesten.

I uke 4 vil de som ble vaksinert med dose 1 på sykehjemmet, få dose 2.

15. januar 2021 (uke 2)

Status uke 2

Vaksinering på institusjon og boliger er godt i gang. Det er pr i dag 49 beboere ved Nome sykehjem som er vaksinerte.

Fra uke 2 kunne vi gi inntil 20 % av vaksinedosene til utvalgt helsepersonell. 6 ansatte på Nome legekontor har fått første dose, 5 fastleger og en sekretær.

I uke 4 starter vi med å gi dose to til de som ble vaksinert først. Dose to blir alltid satt før nye får dose en.

Vi har oversikt over leveranse av vaksiner kun to uker framover om gangen. Vaksinene kommer på tirsdager, og vaksinering skjer på onsdager. Dette kan og vil sikkert endre seg framover.

12. januar 2021

29 beboere ved Nome sjukeheim har blitt vaksinert mot Covid-19 i dag

Det har gått strålende. Dyktige vaksinatører, en vaksinasjonskoordinator med full kontroll på logistikk, og fleksible avdelingsledere skal ha mye av æren for dette.

Vi planlegger, gjennomfører, evaluerer og korrigerer fortløpende.

Fra venstre: Hilde E Hogga, Tella Marie Nagelhus Pettersen, Liv Marit Sannerholt og Tove Kåsene

Klikk for stort bilde 

5. januar 2021

Koronavaksinering i Nome starter 6. januar

Nome kommune mottar de første dosene av Covid-19-vaksine i dag, 5. januar.

Vi starter vaksinering av 25 beboere, kanskje noen flere, på Nome sjukeheim 6. januar. De neste ukene vil kommunen motta et lite antall vaksiner hver uke, som gis til beboere på institusjon/sykehjem først.

Prioritert rekkefølge

Fra uke 2 starter vi også vaksinering av helsepersonell. Videre vil alle over 65 år fortløpende bli kontaktet av kommunen for tilbud om vaksine, etter hvert som vaksinene kommer til oss. Alle innbyggere over 18 år i Nome kommune vil få tilbud om vaksine, etter regjeringens prioriteringsliste.

Det er ikke anledning til å sette seg på venteliste for vaksine, kommunen tar kontakt med de som er aktuelle for vaksine til enhver tid.

23. desember 2020

Første leveranse av korona-vaksiner til Nome

Vi har fått melding om at Nome får et lite antall vaksiner i uke 1. 

Disse vil gå til beboere på institusjoner, som er de som står øverst på prioriteringslista. 

- Vi oppfordrar sterkt alle som får tilbod om vaksine, om å ta den. Dette vil først og fremst kunne hindre alvorleg sjukdom dersom ein blir smitta, men også at vi etter kvart kan leve som normalt igjen. Det siste er avhengig av at så mange som mogleg tek vaksina, sier kommuneoverlege Kristin Sekse.

Du finner all tilgjengelig informasjon om korona-vaksinen på FHI sine sider om koronavaksinasjonsprogrammet.