Nytt om koronavaksinering i Nome

Status i Nome

12. mai 2121 (uke 19)

Status uke 19

 • 59 innbyggere har fått dose 1 og 105 innbyggere har fått dose 2.
 • 2 ansatte har fått dose 1 og 8 ansatte har fått dose 2.

Vi organiserer vaksinedagene annerledes framover for å kunne rekke å vaksinere flere pr. dag. Det betyr at vi må endre på noen timeavtaler innbyggere allerede har fått.

Vi beklager dette, men det er timen i siste SMS som er gjeldende.

09. mai 2021 (uke 18)

Status uke 18

74 innbyggere har fått dose 1 og 132 innbyggere har fått dose 2.
3 ansatte har fått dose 1 og 9 ansatte har fått dose 2.

I uke 19 begynner vi å vaksinere i gruppe 5, alder 55 – 64 år med underliggende sykdommer meldt fra lege.
Hvis noen over 65 år ikke har fått tilbud enda kan de ta kontakt på vaksinasjonstelefonen.

30. april 2021 (uke 17)

- 148 innbyggere har fått dose 1 og 96 innbyggere har fått dose 2
- 3 ansatte har fått dose 1 og 10 ansatte har fått dose 2.

I uke 18 får vi 216 doser og i uke 19 174 doser, noe som dessverre er en nedgang fra uke 17. 

Hvordan blir du kontaktet?

Vi både ringer ut for å avtale timer, og vi sender ut SMS med en link til timebestilling. Da kan du finne en time som passer for deg. Du blir du bedt om å fylle ut et egenerklæringsskjema. Dersom du ikke får til dette kan du ringe vaksinasjonstelefonen og vi hjelper deg.

23. april 2021 (uke 16)

I uke 16 har 174 innbyggere fått dose 1 og 2 stykker har fått dose 2.
4 ansatte har fått dose 1.

Hvordan blir du kontaktet?

Vi både ringer ut for å avtale timer, og vi sender SMS. Hvis du får en SMS blir du bedt om å fylle ut et egenerklæringsskjema via en link. Dersom du ikke får til dette kan du ringe vaksinasjonstelefonen og vi hjelper deg.

Vi ringer fra flere telefonnummer. Vi vil aldri be om kontoinformasjon, og alt rundt vaksinasjon er gratis. Vi ber om navn, fødselsnummer og telefonnummer samt noe helseinformasjon, jf. egenerklæringsskjema fra FHI.

Hvis jeg ikke kan møte til time?

 • Hvis du ikke kan møte til vaksinasjon pga time på sykehus eller annen nødvendig helserelatert avtale ringer du vaksinasjonstelefonen og får bytta time.
 • Hvis du ikke kan møte til fordi du skal på ferie eller annen privat reise, må du ringe vaksinasjonstelefonen for å avlyse timen. Du er da selv ansvarlig for å ringe  vaksinasjonstelefonen når du er tilbake, og kan få ny time. Du blir ikke prioritert og kan risikere at det kan gå lang tid før du får ny time.
16. april 2021 (uke 15)

I uke 15 har vi vaksinert 203 innbyggere og 12 ansatte.

I uke 16 får vi 180 doser og 204 doser i uke 17.

12. april 2021 (uke 14)

171 innbyggere og 9 ansatte (5 %) fikk vaksine i forrige uke.

Vi holder på med prioriteringsgruppe 4, aldersgruppe 65-74 år og personer 18-64 år med enkelte underliggende sykdommer/tilstander (Les mer om prioriteringsgruppene her) Det vil fortsatt ta noen uker å bli ferdig med denne gruppen.

Er du over 75 år og ikke har blitt kontaktet, så ring vaksinasjonstelefonen, tlf. 409 13 179 

31. mars 20201 (uke 13)

Status uke 13

93 innbyggere er vaksinert med dose 1, 7 ansatte har fått dose 1, og 2 ansatte har fått dose 2.

Vi får økning i doser uke 14 og 15. Da vil vi vaksinere onsdag og torsdag, både i Lunde og på Ulefoss. Begge ukene er det gruppe 4: Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp. Vi får tilsendt informasjon direkte fra fastleger om de som befinner seg i gruppe 4 basert på underliggende sykdommer/tilstander. Du trenger altså ikke å melde i fra til oss om dette!

Innbyggere i aldersgruppen 65 – 74 år som ikke har registrert seg i vaksinekø, oppfordres til å gjøre det.

Vi opplever innimellom at det er utfordrende å få tak i folk. Dersom du er i gruppa som vaksineres nå, oppfordrer vi til å ta telefonen selv om det ringer fra ukjent nummer. Det kan være våre folk som vil gi deg time til vaksinasjon!

Husk at alle innkalles etter tur, vi kan ikke svare på spørsmål om når akkurat DU innkalles.
 

26. mars 2021 (uke 12)

Status uke 12

 • Massevaksinering: 107 personer har fått dose 1, og 8 personer har fått dose 2.
 • Ansatte: 10 ansatte har fått dose 1, og 1 ansatt har fått dose 2.

Vaksinering i uke 13 og uke 14

 • I uke 13 får vi 102 doser fra Pfizer og blir ferdig med vaksinering av aldersgruppa 75-84 år.

Dersom noen over 75 år ikke har blitt kontaktet, ta kontakt på vaksinasjonstelefonen, 409 13 179.

 • I uke 14 får vi 180 doser fra Pfizer, og begynner vaksinering i gruppe 4 (aldersgruppe 65-74 år og personer 18-64 år med enkelte underliggende sykdommer/tilstander). Begge disse gruppene innkalles samtidig.
   
 • Vi får tilsendt informasjon direkte fra fastleger om de som befinner seg i gruppe 4 basert på underliggende sykdommer/tilstander. Du trenger altså ikke å melde i fra til oss om dette!
   
 • Husk at alle innkalles etter tur, vi kan ikke svare på spørsmål om når akkurat DU innkalles.
   
 • Innbyggere i aldersgruppen 65 – 74 år som ikke har registrert seg i vaksinekø, oppfordres til å gjøre det ved å klikke på denne linken,  eller ring vaksinasjonstelefonen 409 13 179.

Dersom du er i gruppa som vaksineres nå oppfordrer vi alle til å ta telefonen, selv om det ringer fra ukjent nummer. Det kan være våre folk som vil gi deg time til vaksinasjon!

19. mars 2021 (uke 11)

Innbyggere, i alder 79-78 år:

 • Dose 1: 60 stk, 1 pasient på sjukeheimen
 • Dose 2: 3 stk, 3 pasienter på sjukeheimen

Ansatte:

 • Dose 1: 10 stk (4 flere enn planlagt pga innbyggere/pasient som ikke kom)
 • Dose 2: 1 stk
27. februar 2021 (uke 8)

I uke 8 har 108 ansatte fått dose 1. Det å vaksinere 108 helsepersonell i løpet av en uke er en stor logistikkoperasjon. Vi får 100 doser til dette også neste uke, så det er en god start på vaksinering av ansatte med pasientnært arbeide. Denne gruppa vil få dose nr. 2 i uke 19 og 20.

3 stk på institusjon/omsorgsbolig som ikke kunne få vaksine i første runde har nå fått dose 1.

107 personer har fått dose 2. Disse er i gruppa over 85 år, en stor andel av de er nå ferdig vaksinert. Resten av de over 85 år som har kunnet ta dose 1 får dose 2 neste uke, samt en del i alderen 83 - 84 år.

Vi har rigget oss for å kunne vaksinere i et hurtigere tempo, men som de fleste andre kommuner melder er vi prisgitt de nasjonale vaksineleveransene.

12. mars 2021 (uke 10)
 • 51 innbyggere i aldersgruppe 79-80 år har fått dose 2.
 • 45 ansatte har fått dose 1 av AstraZeneca. 38 ansatte som var satt opp torsdag og fredag er utsatt til vi får ny beskjed fra FHI.
 • 14 ansatte har fått dose 2 av Pfizer, og 2 har fått dose 1.

Neste uke får vi 13 hetteglass av Pfizer-vaksine, og vi begynner med å gi dose 1 til aldersgruppen 78 – 79 år. Ny retningslinje fra FHI er at det nå skal gå 6 uker mellom dose 1 og dose 2 for Pfizer-vaksine.

5. januar 2021

Koronavaksinering i Nome starter 6. januar

Nome kommune mottar de første dosene av Covid-19-vaksine i dag, 5. januar.

Vi starter vaksinering av 25 beboere, kanskje noen flere, på Nome sjukeheim 6. januar. De neste ukene vil kommunen motta et lite antall vaksiner hver uke, som gis til beboere på institusjon/sykehjem først.

Prioritert rekkefølge

Fra uke 2 starter vi også vaksinering av helsepersonell. Videre vil alle over 65 år fortløpende bli kontaktet av kommunen for tilbud om vaksine, etter hvert som vaksinene kommer til oss. Alle innbyggere over 18 år i Nome kommune vil få tilbud om vaksine, etter regjeringens prioriteringsliste.

Det er ikke anledning til å sette seg på venteliste for vaksine, kommunen tar kontakt med de som er aktuelle for vaksine til enhver tid.

15. januar 2021 (uke 2)

Status uke 2

Vaksinering på institusjon og boliger er godt i gang. Det er pr i dag 49 beboere ved Nome sykehjem som er vaksinerte.

Fra uke 2 kunne vi gi inntil 20 % av vaksinedosene til utvalgt helsepersonell. 6 ansatte på Nome legekontor har fått første dose, 5 fastleger og en sekretær.

I uke 4 starter vi med å gi dose to til de som ble vaksinert først. Dose to blir alltid satt før nye får dose en.

Vi har oversikt over leveranse av vaksiner kun to uker framover om gangen. Vaksinene kommer på tirsdager, og vaksinering skjer på onsdager. Dette kan og vil sikkert endre seg framover.

28. januar 2021 (uke 4)

Status uke 4

 • Denne uken er det satt totalt 82 doser med covid-19 vaksine i Nome.
 • 9 av dosene er satt på ansatte som er prioritert for tidlig vaksine (11 %), og resterende på beboere på institusjon/omsorgsbolig (73 personer).
 • Alle som har takket ja til vaksine på Nome sykehjem, Bjervatun alderspensjonat og de resterende omsorgsboligene (8 enheter) har fått første dose.
 • 27 beboerne på Nome sykehjem har fått dose 2, og er ferdig vaksinert.

I neste uke begynner vi å vaksinere hjemmeboende eldre over 85 år. De første vil bli kontaktet denne uken.

12. februar 2021 (uke 6)

STATUS UKE 6

Alle pasienter på institusjon og i omsorgsboliger som fikk første vaksinedose i uke 3, fikk sin dose 2 denne uken.

Nome sjukeheim og Bjervatun Alderspensjonat
Det er noen få pasienter som skal få dose 2 i neste uke, men 90 % av de som har takket ja er vaksinerte.

Tyriveien og Bergvoll
Alle som har ønsket vaksine er fullvaksinerte.

 • Det er vaksinert 90 hjemmeboende og de fleste over 82 år har fått vaksine.
 • Totalt 23 vaksiner er satt på pasienter/beboere i institusjon og omsorgsbolig.
 • 13 % av andel vaksinedoser er satt på prioritert helsepersonell.
19. februar 2021 (uke 7)
 • Alle beboere på institusjon og omsorgsboliger som kan ta vaksine er nå fullvaksinert, altså fått både dose 1 og 2.
 • I uke 8 vil 106 hjemmeboende over 85 år få dose nr 2.

I uke 8 får Nome kommune 10 hetteglass fra AstraZeneca, og denne vaksinen anbefales til personer under 65 år, inkludert helsepersonell. Vaksinen skal gis i to doser med anbefalt intervall på 9-12 uker (gjerne i den øvre delen av intervallet). Fra og med uke 8 er det kun AstraZeneca-vaksine som skal brukes til prioritert helsepersonell. Alle doser kommunene får i uke 8 kan brukes til dette, selv om man bruker mer enn 20 % av det totale antallet nye doser på helsepersonell.

Utvelgelse av helsepersonell følger FHI’s prioriteringsliste. Vi er ferdige med ansatte som hadde prioritet 1-3, og fortsetter med:

4. Personell i hjemmesykepleien
5. Personell Nome sykehjem
6. Personell Nome helsestasjon
7. Personell utvalgte omsorgsboliger
8. Personell øvrige omsorgsboliger

05. februar 2021 (uke 5)

STATUS UKE 5

 • Denne uka er det også vaksinert på sykehjemmet, det er gitt flest dose to, men noen som ikke kunne få dose en tidligere har fått den nå. Hovedandelen på sykehjemmet er nå fullvaksinerte, med 2 doser.
 • Hjemmeboende over 85 år er vaksinert, 57 på Ulefoss og 49 i Lunde. Resten av denne gruppa blir vaksinert neste uke. 
 • Vi fortsetter å vaksinere en del ansatte. Hovedandelen av ansatte på Nome legesenter er fullvaksinert, med 2 doser.
 • Av ansatte står hjemmetjenesten for tur, og flere er allerede vaksinerte.
 • Det er åpnet for registrering i vaksinekø for gruppa 65 - 84 år. Veldig mange har registrert seg, av de som har registrert seg digitalt så langt har kun 3 % takket nei til vaksine, vi er veldig glad for at dette tallet er så lavt.
21. januar 2021 (uke 3)

Status uke 3

 • Det er satt 38 vaksiner på beboere i institusjon og omsorgsboliger denne uka.
  Nesten alle beboere på Nome sjukehjem er vaksinerte. Det er noen få som ikke har vært i form på vaksinasjonsdagene, men disse blir prioritert så fort de er klare.
 • Beboere på Bjervatun er vaksinerte denne uken, i tillegg til Tyriveien og Bergvoll.
 • Vi har startet på Vesleheimen, og fortsetter med resterende omsorgsboliger i neste uke.
 • Vi har vaksinert 7 ansatte denne uken. Helsepersonell på Nome legesenter er prioritert, og vi fortsetter med helsepersonell som arbeider i natt-tjenesten.

I uke 4 vil de som ble vaksinert med dose 1 på sykehjemmet, få dose 2.

12. januar 2021

29 beboere ved Nome sjukeheim har blitt vaksinert mot Covid-19 i dag

Det har gått strålende. Dyktige vaksinatører, en vaksinasjonskoordinator med full kontroll på logistikk, og fleksible avdelingsledere skal ha mye av æren for dette.

Vi planlegger, gjennomfører, evaluerer og korrigerer fortløpende.

Fra venstre: Hilde E Hogga, Tella Marie Nagelhus Pettersen, Liv Marit Sannerholt og Tove Kåsene

Klikk for stort bilde 

23. desember 2020

Første leveranse av korona-vaksiner til Nome

Vi har fått melding om at Nome får et lite antall vaksiner i uke 1. 

Disse vil gå til beboere på institusjoner, som er de som står øverst på prioriteringslista. 

- Vi oppfordrar sterkt alle som får tilbod om vaksine, om å ta den. Dette vil først og fremst kunne hindre alvorleg sjukdom dersom ein blir smitta, men også at vi etter kvart kan leve som normalt igjen. Det siste er avhengig av at så mange som mogleg tek vaksina, sier kommuneoverlege Kristin Sekse.

Du finner all tilgjengelig informasjon om korona-vaksinen på FHI sine sider om koronavaksinasjonsprogrammet.

06. mars 2021 (uke 9)

Prioritert helsepersonell:
112 ansatte har nå fått dose 1, 11 stk har fått dose 2. Til sammen er 32 ferdig vaksinert.

Massevaksinasjon:
88 av de eldste har fått dose 2, og 7 stk har fått dose 1. 4 av disse var hjemmevaksinering.
Til sammen er nå 191 hjemmeboende innbyggere ferdig vaksinert.