Koronavaksinering

Folkehelseinstituttet anbefaler nå at personer over 65 år og alle i høyrisikogruppe og risikogruppe mellom 18-64 år nå tilbys en oppfriskningsdose mot Covid-19.

Les mer på fhi.no

Disse omfattes nå av tilbudet om 4. dose:

 • Alle fra 65 år og oppover 
 • Personer i aldersgruppen 18-64 år med følgende sykdommer/helsetilstander vurderes å ha en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19:
  • organtransplanterte
  • alvorlig og moderat immunsvikt
  • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
  • hematologisk kreftsykdom siste fem år
  • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt
  • immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
  • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
  • Downs syndrom
  • kronisk nyresykdom og nyresvikt
  • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
  • demens
  • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider
  • eller steroidtabletter siste året
  • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
  • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
  • hjerneslag
  • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.

Oppfriskningsdose til gravide

Gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom sammenlignet med ikke-gravide kvinner på samme alder. Risikoen for alvorlig sykdom øker utover i svangerskapet og er størst i 2. og 3. trimester.

Dersom den gravide samtidig har andre risikofaktorer, som for eksempel flerlingsvangerskap eller underliggende sykdom, øker risikoen ytterligere.

Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose. Det bør ha gått minst 4 måneder siden forrige dose.

Oppfriskningsdose til ungdom mellom 12-17 år med alvorlig grunnsykdom

 • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.)
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk
 • immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege

Det er fortsatt anbefalt at alle over 18 år tar første, andre og tredje dose vaksine.

Bestill time

eller

 • ved å ringe vaksinasjonstelefonen på 409 13 179 tirsdag og onsdag kl. 09.00 – 11.30.

Husk at det må ha gått minimum 4 måneder fra forrige vaksine.

Vi tilbyr også 1., 2. og 3. vaksinedose til de som ikke er fullt vaksinert.

Vaksinering foregår på det gamle Nav-bygget ved rådhuset på Ulefoss.

Dose 3

Myndighetene oppfordrer alle til å få dose 3 så raskt som mulig, og uvaksinerte til å vaksinere seg.
De som bestiller time selv via helseboka må selv passe på at det har gått 20 uker siden dose 2.

Dose 4

Folkehelseinstituttet mener flere med alvorlig svekket immunforsvar bør ta en oppfriskningsdose med koronavaksine for å sikre fortsatt god beskyttelse.

Personer som grunnet sykdom eller bruk av immundempende behandling har alvorlig svekket immunforsvar har dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. Dette gjelder også for koronavaksinasjon. I tillegg har de også en høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de smittes med koronaviruset. En del av disse pasientene ble derfor høsten 2021 anbefalt en ekstra dose koronavaksine som del av grunnvaksinasjonen, dvs. tre doser istedenfor to. For denne gruppen blir oppfriskningsdosen dose nummer 4.

Les om dette på fhi.no

Vaksinering av barn og unge

Ønsker du vaksine til ditt barn, ring vaksinasjonstelefonen 409 13 179.

Tabell - Klikk for stort bilde

Les mer om vaksinasjon av barn og unge på fhi.no

Vaksinering av 16- og 17-åringer

De som ikke har fylt 16 år innen må ha med samtykke fra begge foreldre når de møter opp til vaksinering.
Last ned skjema her.  (PDF, 51 kB)

Skjema på flere språk​​​​​​​

Hvis jeg ikke kan møte til time?

Ringe vaksinasjonstelefonen tlf. 409 13 179.

Vaksinen er gratis

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby alle innbyggere som ønsker det vaksinasjon. Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.

 

Vi gjør oppmerksom på at vi kan hente ut vaksinasjonsdato for koronavaksine og innhente svar om koronatester i vårt fagsystem. Dette for å kunne håndtere smittesporing på en rask og effektiv måte for kommunenes innbyggere.

Om varslingssystemet Varsling 24

  

Vaksinasjonstelefon
tlf.
 409 13 179 

tirsdag og onsdag kl. 0900-1130

For hjelp til timebestilling.