Koronavaksinering

Vi oppdaterer status på vaksinering i Nome hver uke, og når det er noe vi ønsker å formidle til innbyggerne. Den siste ligger her:

Status uke 15


- I uke 15 har vi vaksinert 203 innbyggere og 12 ansatte.
- I uke 16 får vi 180 doser og 204 doser i uke 17.

Vi holder på med prioriteringsgruppe 4, aldersgruppe 65-74 år og personer 18-64 år med enkelte underliggende sykdommer/tilstander (Les mer om prioriteringsgruppene her) Det vil fortsatt ta noen uker å bli ferdig med denne gruppen.

Er du over 75 år og ikke har blitt kontaktet, så ring vaksinasjonstelefonen, tlf. 409 13 179 

 • Vi opplever innimellom at det er utfordrende å få tak i folk. Dersom du er i gruppa som vaksineres nå, oppfordrer vi til å ta telefonen selv om det ringer fra ukjent nummer. Det kan være våre folk som vil gi deg time til vaksinasjon!
 • Husk at alle innkalles etter tur, vi kan ikke svare på spørsmål om når akkurat DU innkalles.
 • Innbyggere i aldersgruppen 65 – 74 år som ikke har registrert seg i vaksinekø, oppfordres til å gjøre det ved å klikke på denne linken,  eller ring vaksinasjonstelefonen 409 13 179.

Se tidligere lokale oppdateringer her.

_______________________________________________________________________

Vaksinasjon med AstraZeneca settes på pause. I Nome vil dette foreløpig bare gå utover vaksinering av prioritert helsepersonell.

Les mer om dette på fhi.no

AstraZeneca-vaksinen: Når skal lege oppsøkes

 

Rekkefølge for vaksinering

Institusjonspasienter, beboere i omsorgsboliger og andre over 85 år er ferdigvaksinert (med noen unntak av forskjellige årsaker). Vi har startet med gruppen under 85 år, og går nedover etter alder. 

Personer mellom 18 – 64 år med sykdommer med høy risiko for alvorlig forløp blir kontaktet når disse er prioritert for vaksinering.

Hvis vi ringer

Vi ringer fra flere telefonnummer. Vi vil aldri be om kontoinformasjon, og alt rundt vaksinasjon er gratis. Vi ber om navn, fødselsnummer og telefonnummer samt noe helseinformasjon, jf. egenerklæringsskjema fra FHI.

Se prioriteringsrekkefølge på fhi.no

Alle mellom 65 - 84 år kan registrere seg i vaksinekø 

Innbyggere født før 31.12.1955 som er folkeregistrerte eller oppholder seg i Nome kommune fast, kan registrere om de ønsker vaksine eller ikke.

Du kan registrere om du ønsker vaksine eller ikke på tre ulike måter:

Registrer deg i vaksinekø på 3 måter

1. Registrere deg selv
 1. Trykk på linken for vaksineregistrering, enten i sms eller på denne siden..
 2. Logg deg inn ved å bruke kodebrikke, BankID eller BankID på mobil.
 3. Deretter skal du registrere fødsels- og personnummertelefonnummer og svare på spørsmålene som stilles.
  Kommunen vil bruke telefonnummeret du registrerer til å informere deg om videre vaksinasjonsprosess. Dersom du selv ikke har mobiltelefon, må du registrere mobilnummeret til noen som kan bistå deg med å bestille time til vaksinasjon når dosene er klare, og det blir din tur til å vaksineres.
2. Du trenger hjelp av pårørende eller nære bekjente for registrere deg
 1. Trykk på linken for vaksineregistrering.
 2. Den som hjelper deg, må logge seg inn ved å bruke sin egen kodebrikke, BankID eller BankID på mobil. Hjelperen skal ikke registrere opplysninger om seg selv, men legge inn relevante opplysninger om deg.
 3. På nettsiden skal dere registrere ditt fødsels- og personnummertelefonnummer og svare på spørsmålene som stilles.
  Kommunen vil bruke telefonnummeret du registrerer, til å informere deg om videre vaksinasjonsprosess. Dersom du selv ikke har mobiltelefon, må du registrere mobiltelefonnummeret til noen som kan bistå deg med å bestille time til vaksinasjon når dosene er klare, og det blir din tur til å vaksineres.
3. Du har ikke mulighet til å bruke nettet - ring vaksinasjonstelefonen
 1. Ring vaksinetelefonen på 409 13 179. Åpent mandag - fredag 09-14
  Der får du nødvendig hjelp til å registrere opplysningene om vaksinasjonen.
  Vær oppmerksom på at det kan være ventetid på telefonen.
 2. Når du har registrert deg, vil du etter hvert bli varslet på SMS når det åpnes for at du kan få vaksine.
  Dersom du har oppgitt en annen persons telefonnummer, må du forsikre deg om at vedkommende varsler deg når det kommer en SMS fra Nome kommune om at det er mulig å bestille tid til vaksinasjon.
 3. Når du har mottat SMS om at det åpnes for timebestilling, må du enten selv eller ved hjelp fra andre, logge deg inn på link i SMS`en, eller ringe vaksinetelefonen igjen.

 

Ja takk

Trykker du  på «Ja takk» sendes du videre til registreringsskjema. Du må svare på noen ja/nei spørsmål (dette gjør du via mobilen), og får en bekreftelse på at du er registrert i vaksinekøen etter at du har fullført spørsmålene.

 • Tid og sted
  Når det blir din tur blir du kontaktet i forbindelse med timebestilling. Vi har ikke oversikt  over når det blir. Dette avhenger av hvor mange vaksiner vi får pr. uke. Vær tålmodig.
 • Møt opp til avtalt tid, ikke i god tid. På grunn av smittevern vil du ikke komme inn før det er din tur. Vi anbefaler alle å bruke munnbind.
  Vi fordeler tidspunktene slik at vi har færrest mulig på området samtidig.

  Du skal ikke møte opp på vaksinasjonsdagen dersom du på vaksinasjonsdagen:
  • har forkjølelsessymptomer, feber over 38 °C eller andre tegn på infeksjonssykdom 
  • er i karantene eller venter svar på koronatest
  • har blitt vaksinert med annen vaksine i løpet av siste 7 dager 
  • det har gått mindre enn 3 uker siden du var ferdig med isoleringsperioden etter koronasykdom (SARS-CoV-2)
  • er gravid uten å tilhøre risikogruppe for alvorlig koronasykdom 

Nei takk

Trykker du på «Nei takk» fjernes du fra lista. Dersom du ombestemmer deg og likevel ønsker vaksinen, kan du registrere deg via linken på nettsiden.

Alle blir kontaktet

Alle mellom 18 og 84 år vil få SMS fra kommunen om når de kan registrere seg i vaksinekø. Det vil ta tid, avhengig av hvor mange vaksiner vi får pr. uke. Ikke alle får SMS samtidig. Vær tålmodig.

I SMS’en vil du bli bedt om å trykke på en link i meldingen for å svare ja eller nei til tilbudet om vaksine.

For å registrere ditt valg må du logge inn med din bank ID/bank ID på mobil.

Sjekk riktig kontaktinformasjon

For at vi skal kunne kontakte deg på enklest mulig måte når det er din tur du må du sørge for at du har oppgitt riktig kontaktinformasjon. Sjekk og oppdater her https://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon

Sted for vaksinering

 • Kjelleren på Lundetunet i Lunde
 • Ringsevja bo og servicesenter på Ulefoss

Vaksinetilgangen vil avgjøre om vi kan starte på begge steder samtidig. I første omgang vil vaksinering foregå på dagtid.

Framdrift

Vi har oversikt over leveranse av vaksiner kun to uker framover om gangen. På grunn av dette er det ikke mulig å si noe om hvor fort vaksineringen vil gå, eller når de forskjellige gruppene vil tilbys vaksine.

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby alle innbyggere som ønsker det vaksinasjon. Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.

Se filmen Hvordan godkjennes koronavaksine

Om varslingssystemet Varsling 24

Koronavaksine - spørsmål og svar

Hvem bør vaksinere seg med koronavaksine?

Tilbudet gjelder personer som oppholder seg i Norge. 

Hvordan er prioriteringsrekkefølgen?
Hvorfor blir eldre prioritert?

- De eldre og personer med enkelte sykdommer og tilstander er de som har størst risiko for alvorlig forløp og død.   

- Beboere i sykehjem ser ut til å være særlig utsatt. 

- Høy alder peker seg ut som den dominerende risikofaktoren for alvorlig sykdom og død på grunn av covid-19. Ved høy alder øker også forekomsten av de sykdommene som vi vet gir økt risiko for alvorlig forløp og død dersom de får koronavirus (risikogruppene) 

- Risikoen stiger bratt fra 60-årene og oppover, både for sykehusinnleggelser og død. 

- Ved å beskytte disse med vaksiner, vil vi redusere alvorlig sykdom og dermed også redusere belastningen på helsevesenet og alle som jobber der.

Skal helsepersonell prioriteres?

Det er bestemt at utvalgt helsepersonell skal vaksineres parallelt med gruppe 1 og 2. Konkret benyttes 20 % av vaksinedosene vi mottar til helsepersonell etter prioritert rekkefølge. For øvrig er det de definerte risikogruppene som har størst risiko for alvorlig forløp og død. Ved å beskytte disse med vaksiner, vil vi redusere alvorlig sykdom og dermed også redusere belastningen på helsevesenet og alle som jobber der.  Helsepersonell kan bli prioritert høyere hvis vi ser at smittepresset øker og hvis smittesituasjonen i helseinstitusjonene endrer seg.

Hva med barn og ungdom som har underliggende sykdom og dermed også er i risikogruppe. Hvorfor er ikke de prioritert?

Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Vaksinene vi nå får til Norge er i liten utstrekning testet på barn og unge. Helsemyndighetene anbefaler derfor i første omgang ikke vaksinen til barn under 18 år.

Når kan jeg regne med at det er min tur?

Antallet vaksiner som Norge og Nome får tilgang til, avgjør når de enkelte gruppene får tilbud om koronavaksine.  Kommunen vil sørge for at alle som skal få tilbud om vaksine, vil få god informasjon i forkant. 

Koster vaksinen noe?

Nei, både vaksinen og vaksineringen er gratis.

Er det frivillig å vaksinere seg?

Ja, all vaksinering i Norge er frivillig.

Hvor foregår vaksineringen?

På Lundetunet i Lunde og på RIBO på Ulefoss.

Hvordan foregår vaksineringen?

Vaksinen settes i overarmen. Ved Pfizer-vaksinen Comirnaty får du to doser vaksine med minst 21 dagers mellomrom. Det er viktig at du tar andre dose til oppsatt tid, og alle skal ha to doser av samme varemerke.

Før vaksinasjon vil du bli spurt om du er frisk, og om du har hatt reaksjoner på andre vaksiner du har fått tidligere. Husk å informere dersom du har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer. Det er vanlig å utsette vaksinasjon ved akutt sykdom og ved feber over 38 grader.

Etter vaksinasjon vil du bli bedt om å vente på vaksinasjonsstedet i minst 20 minutter.

Hvordan virker denne vaksinen?

Vaksinen inneholder oppskriften (budbringer-RNA) på de typiske piggene på koronaviruset. Det gjør at kroppen lager ufarlige kopier av disse piggene som immunforsvaret kan trene seg på. Sånn lærer kroppen seg å kjenne igjen og forsvare seg mot ekte koronavirus hvis man senere blir smittet. Budbringer-RNA fra vaksinen blir raskt brutt ned i kroppen uten å påvirke arvestoffet. Vaksinen inneholder ikke levende virus og gir ikke koronainfeksjon. Koronavaksinen virker forebyggende. Den kan ikke kurere koronasykdom en allerede har fått. Denne måten å lage vaksiner på er ikke brukt mot smittsomme sykdommer hos mennesker tidligere, men teknologien er kjent og brukes i kreftbehandling.

Hvor godt og hvor lenge virker vaksinen?

Vaksinen beskytter mot sykdom som skyldes det nye koronaviruset. Allerede en uke etter andre dose, hadde rundt 95 % av de vaksinerte i studiene fått beskyttelse. For de aller eldste er det lite data. Foreløpig vet vi ikke hvor lenge beskyttelsen varer, men det er sannsynlig at den varer i minst seks måneder, antagelig lenger. 

Dersom beskyttelsen avtar over tid, kan det bli aktuelt med oppfriskningsdoser. 

Vi vet heller ikke hvor godt vaksinen hindrer smittespredning. Derfor er det viktig at vi fortsetter å følge gjeldende smittevernråd. Det er alltid lite data om effekt over lang tid på nye vaksiner.

Hvilke bivirkninger har vaksinen?

Fra studiene som er gjort har vi god kunnskap om vanlige og mindre vanlige bivirkninger hos de vaksinerte. Vi kan ikke utelukke sjeldne bivirkninger eller bivirkninger som først kommer til syne lang tid etter vaksinering. De fleste bivirkningene oppsto de første dagene etter vaksinasjon, og gikk over i løpet av et par dager.

De fleste vaksinerte får smerter på stikkstedet. Andre vanlige bivirkninger er tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Disse bivirkningene er vanligere etter dose 2. 

Bivirkninger er sjeldnere blant eldre enn hos yngre voksne. I de aller fleste tilfellene var bivirkningene milde eller moderate. Under 5 % fikk mer plagsomme bivirkninger som var ufarlige, men som påvirket dagliglivet de få dagene det varte. Dette var vanligere etter dose 2 og blant yngre personer. 

Hva gjør jeg hvis jeg får bivirkninger?

Dersom du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen bør du kontakte lege eller annet helsepersonell for vurdering og råd. Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige eller ukjente reaksjoner som de mistenker skyldes vaksine. Du kan også selv sende inn melding via helsenorge.no

Hva betyr det at vaksinen har fått betinget godkjenning?

Denne koronavaksinen er testet ut i store studier hvor flere tusen personer har fått vaksinen. Studiene er gjennomført på samme måte som for andre vaksiner, men observasjonstiden er kortere. Legemiddelmyndighetene har gitt vaksinen en betinget godkjenning. Det betyr at det foreligger nok data til å vurdere at nytten av vaksinen er langt større enn risikoen, men at vaksineprodusenten må fortsette studiene og fortløpende gi legemiddelmyndighetene data som kommer til etter hvert. 

Hvilke vaksiner har jeg tatt?

Når du får koronavaksine blir dette registrert i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. Opplysningene finner du på helsenorge.no under "Vaksine".

Kan jeg bestille time nå eller får jeg beskjed når det er min tur?

Kommunen vil sørge for at alle som skal få tilbud om vaksine, vil få god informasjon i forkant, slik at de kan bestille tid for vaksine. Du skal ikke kontakte kommunen for å booke tid.

Skal jeg vaksinere meg hvis jeg har hatt korona?

Ja, men Folkehelseinstituttet anbefaler å vente minst 3 måneder etter gjennomgått sykdom. Èn vaksinedose er nok til de som  tidligere har fått påvist SARS-CoV-2 infeksjon.

Skal jeg ta vaksine hvis jeg er i karantene?

Personer som er i karantene, har økt risiko for å være smittet og anbefales å avvente vaksinasjon inntil karantenen er fullført.
Du behøver ikke å teste deg før vaksinasjon så lenge du ikke utvikler symptomer på covid-19. 

Skal jeg møte opp til vaksinering hvis jeg er forkjølet?

Er du forkjølet skal du ikke møte opp til vaksinasjon. Dersom vaksinasjon foregår i hjemmet, kan du vaksineres på tross av en forkjølelse så lenge du er i fin form, og det er mulig å opprettholde  smittevernrutiner.

Bør jeg vaksinere meg hvis jeg er gravid eller ammer?

Det er foreløpig ingen/lite erfaring med vaksinasjon av gravide og ammende med de nye koronavaksinene. Effekten av vaksinen på fosterutvikling er ikke undersøkt. Det er foreløpig ikke aktuelt å anbefale vaksinen til gravide og ammende, men det vil kunne endre seg etter hvert som vi får mer kunnskap om sikkerhet ved bruk av vaksine i denne gruppen.

Hva gjør jeg hvis jeg tester positivt etter første dose, før jeg har tatt dose to?

Da kontaktes du av smittesporingsteamet og du vil få råd og oppfølging via dem.

Finnes det noen måte å sjekke om vaksinen har gjort meg immun?

Det er ingen sikre metoder for dette ennå.

Kan jeg være smittebærer selv om jeg har tatt vaksinen og ikke blir syk selv?

Det vet vi ikke helt ennå, men det er grunn til å tro at du er mindre smittsom. Dette vil vi vite mer om etter hvert.

Kan jeg få vaksine raskere hvis jeg går til det private og betaler for det?

Det er ikke mulig å betale for å få vaksinen tidligere. Europol har gått ut med varsel om faren for at falske vaksiner vil øke i tiden fremover, derfor minner vi om at all bruk av godkjent koronavaksine i Norge skjer via kommuner og helseforetak.  

Hvordan kan jeg vite at vaksinen er sikker og trygg når den er utviklet så raskt?

Selv om legemiddelmyndighetene i Europa og Norge legger til rette for rask utvikling og godkjenning av koronavaksiner, skal de strenge kravene til kvalitet, effekt og sikkerhet fortsatt oppfylles. En vaksine blir bare godkjent dersom nytten vurderes som langt større enn risikoen. Les mer om godkjenning av vaksiner på FHI sine nettsider.

Hvor stor andel av befolkningen regner dere med vil vaksinere seg?

FHI anslår at rundt 75 prosent vil takke ja til en vaksine.

Finnes det andre måter å ta vaksinen på enn sprøyte?

Nei.

Er den nødvendig å ta vaksine hvis jeg ikke er i en risikogruppe for å utvikle alvorlige symptomer?

Å være i en risikogruppe vil si at du har en høyere risiko enn andre for alvorlig sykdom, mens de som ikke er i risikogruppene har en mindre risiko for dette. Ingen kan likevel være sikre på at de ikke får alvorlig sykdom. Det kan også være at vaksinen reduserer din evne til å spre viruset videre.

Hvilke koronavaksiner har/vil vi få i Norge og hva er forskjellen på de?

Det pågår utprøving av en rekke vaksiner mot covid-19. Norge samarbeider tett med EU for å legge til rette for rask og effektiv utvikling og godkjenning – uten at det skal gå på bekostning av krav til dokumentasjon. For nærmere informasjon se legemiddelverkets nettsider.

Når flere vaksiner er godkjent, kan jeg velge hvilken jeg vil ha?

Nei.

Vil vaksinerte personer være fritatt fra karanteneregler?

Det er ikke bestemt enda.

vaksine - Klikk for stort bilde 

Vaksinasjonstelefon
tlf.
 409 13 179 

For hjelp til registrering i vaksinekø

Åpen 09-14, mandag - fredag

Slik registrerer du deg i vaksinekø 

1. Trykk på  linken i meldingen du har fått på din telefon eller via linken på denne siden.

2. Logg inn med din BankID.

3. Svar på noen enkle spørsmål.

4. Du vil få bekreftelse på SMS om at du er registrert.

- Du vil bli kontaktet i forbindelse med timebestilling når det nærmer seg din tur. Dette vil skje via SMS eller pr telefon.

- Det kan ta lang tid fra registrering til det blir din tur, avhengig av tilgang på vaksinedoser.

- Når det blir din tur kan du få time på noen få dagers varsel.

Dersom du ikke ønsker koronavaksine trykker du "Nei takk" på linken i SMS'en.