Vil du hjelpe til?

Vi trenger både helsepersonell og frivillige til annet arbeid.

Registrer deg som helsepersonell

Klikk for stort bilde

Dersom du er helsepersonell og kan bidra, registrer deg her

Kommunen jobber med kartlegging av egne ressurser innen helse, og med å omdisponere eget helsepersonell, for å kunne løse de mest prekære oppgavene. På sikt kan det bli behov for flere hender enn det kommunen i utgangspunktet rår over.

Vi må planlegge for verst tenkelige scenario. Hvis vi kommer i en situasjon hvor flere blir smittet, samtidig som flere helse- og omsorgsarbeidere blir forhindret fra å møte på jobb, vil vi ha behov for flere ressurser. Da er det viktig  å ha god oversikt og rask tilgang til tilgjengelig personell.

Hvis du er helsepersonell og har ledig kapasitet, vil vi veldig gjerne komme i kontakt med deg. Vi har ikke et akutt behov for flere helse- og omsorgsarbeidere akkurat i øyeblikket, men vi er nødt til å ta høyde for at situasjonen både kan eskalere og bli svært langvarig. 

Politiattest må fremlegges.

 

Registrer deg som frivillig

Klikk for stort bilde

Dersom du vil bidra som frivillig, registrer deg her

Kommunen deltar aktivt i den store felles dugnaden for å stoppe spredningen av koronaviruset. Det kan ta tid. Vi kan komme i en situasjon der vi, på grunn av karantene og sykdom, har behov for frivillig innsats for å opprettholde gode tjenester i lokalsamfunnet vårt. Derfor ønsker vi å skaffe oss en oversikt over frivillige som ønsker å bidra dersom det blir nødvendig.

I samarbeid med Nome Røde Kors og Nome nærmiljøsenter er det utarbeidet et registreringsskjema hvor du kan melde deg hvis du vil være med på den frivillige innsatsen. 

Vi ikke vet når det vil komme et behov for frivillig innsats (denne uka, neste måned, i sommer?) så vi lagrer registreringen din i seks måneder. Informasjonen som lagres vil deles med samarbeidende frivillige organisasjoner som vil ha et ansvar for koordinering av frivillige oppgaver.