Covid-19 testing

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer med symptomer på covid-19 testes raskest mulig.

Ring legesenteret, tlf 35 00 86 00 eller bestill time via helserespons. 

Å teste seg er gratis.

Bestill testing via sms til 2097

 • Skriv: NOME + fødselsdato, ditt navn, ønsker koronatest.
  Vennligst oppgi hvilken symptomer du har og når de startet, samt annen nyttig informasjon f.eks om du er nærkontakt til en smittet eller har vært på reise. 
   
 • Meldingen kan se slik ut:
  NOME 030562 Kari Normann, ønsker koronatest, har sår hals og hoste.
  Dersom du har mer alvorlige symptomer og trenger legevurdering er det viktig at du ringer fastlegen.
   
 • NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer.

Henvendelser som kommer inn før kl.10 vil bli satt opp til test samme dag, ellers blir man satt opp neste dag.

Nome legesenter tester mandag til fredag fra kl. 1000 - 1130.

Svar på prøven

Du vil få en sms melding fra HelseNorge når prøvesvaret foreligger, dette kan ta fra 1-3 døgn.

Ved positiv test vil man bli oppringt!
Man må da være forberedt på å bli oppringt fra et ukjent nummer.

Husk at du må holde god avstand og være i karantene inntil du vet svaret på testen, og ellers følge anbefalinger og råd.

Les mer på folkehelseinstituttets side.

Retningslinjer for barn i barnehage og barneskole

 1. Barn med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke komme i barnehagen/på skolen. Hvis barnet har luftveissymptomer uten feber og hoste (f. eks sår hals og/eller rennende nese), kan foreldre se an tilstanden hjemme i 2 dager.
  Hvis ingen bedring etter 2 dager: barnet bør testes.
  Hvis bedring etter 2 dager: Barn som har god allmenntilstand etter gjennomgått luftveisinfeksjon, kan komme tilbake i barnehage/skole. Det betyr at allmenntilstanden avgjør NÅR barn kan komme tilbake i barnehage og skole. Dette gjelder selv om barnet fortsatt har noe restsymptomer som snørr (uansett farge på dette) eller sporadisk hoste. Så lenge symptomene kan knyttes til en gjennomgått infeksjon, og ikke er nyoppståtte eller økende, kan barnet komme tilbake i barnehagen/på skolen.
 2. Hvis barnet har feber og hoste skal barnet straks testes for covid-19.
 3. Barn med negativ test: Kan komme tilbake til barnehage/skole når allmenntilstanden tillater det. Barnet kan ha restsymptomer som snørr og sporadisk hoste.

Foreldre er ansvarlige for å ta kontakt med Nome legesenter. Hvis barnet er så sykt at lege bør undersøke barnet, skal man ta kontakt med fastlege.

 

Retningslinjer for elever på ungdomsskolen og videregående

 1. Elever med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke komme på skolen. Eleven bør testes så raskt som mulig. (Symptomer kan være sår hals, rennende nese, feber, hoste, redusert  smak og luktesans, tungpust)
 2. Ved negativ test: eleven kan komme tilbake på skolen når ALLMENNTILSTANDEN tillater det. Man trenger ikke å være symptomfri.

Foreldre er ansvarlige for å ta kontakt med Nome legesenter. Hvis barnet er så sykt at lege bør undersøke barnet, skal man ta kontakt med fastlege.

 

Retningslinjer for voksne

 1. Voksne med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon, bør testes for covid-19 så raskt som mulig. (Symptomer kan være sår hals, rennende nese, feber, hoste, redusert smak og luktesans, tungpust)
 2. Ved negativ test: ansatt kan tilbake på jobb/omgås andre når ALLMENNTILSTANDEN tillater det. Man trenger ikke å være symptomfri.

Ved behov for test, kontakt Nome legesenter.

Hvis behov for legetilsyn: kontakt fastlege.

Syns du det er vanskelig å vite om du skal teste deg? Da kan du ha nytte av tjenesten Koronasjekk