Det er i dag meldt om 2 nye smitta til Nome kommune. Begge har vært nærkontakter, smittesporing er avslutta og nærkontakter avklart.

Det er i kveld meldt 1 ny smitta i Nome kommune. Smittevei er kjent (ikke Grenland), smittesporing er ferdig og nærkontakter er avklart.

Det er i kveld meldt om ett nytt smittetilfelle i Nome kommune. Smittevei er kjent og er tilknyttet smitteutbrudd i Grenland, men har ikke sammenheng med utbrudd blant ungdom. Smittesporing er avsluttet.

Det er i dag meldt 1 nytt smittetilfelle i Nome kommune. Smittevei er kjent og smittesporing avsluttet.

Det er i kveld meldt om 1 nytt smittetilfelle i Nome kommune. Smittevei er kjent og smittesporing er avsluttet.

Det er i ettermiddag meldt om 1 nytt smittetilfelle i Nome kommune. Den smitta var nærkontakt, og smittesporing er avslutta.

Det er rapportert ett nytt positivt covid-19-tilfelle i Nome kommune i dag. Vedkommende er tidligere definert som nærkontakt. Smittesporing er påbegynt.

Nome kommune får ett nytt positivt covid-19-tilfelle registrert i dag. Personen er folkeregistrert i Nome, men bor og oppholder seg i annen kommune. Det er ingen smittesporing i Nome.

Det er rapportert ett nytt positivt covid-19-tilfelle i Nome kommune i dag. Nærkontakter er kartlagt, og smittesporingsteamet tar kontakt med de involverte.

3 elever i 2 ulike klasser ved Nome vgs ble 18. - 19. mars bekreftet smittet med Covid-19. De 2 aktuelle klassene er satt i karantene. Smittesporing er avsluttet.

De som blir berørt i en smittesituasjon, blir alltid kontaktet av smittesporingsteamet. En trenger derfor ikke å lure på om en er berørt eller ikke.