Det er i ettermiddag påvist 1 ny positiv covid-19-smitte i Nome. Smitten har tilknytning til utbrudd i Nordre Follo, og vi venter på avklaring om det er den engelske varianten av viruset.

Oppdatert: Onsdag kveld ble det meldt at en av nærkontaktene har fått påvist smitte.

Det er få nærkontakter, disse er kartlagt og smittesporing er avsluttet.
 

En elev ved Søve vgs har fått påvist Covid-19-smitte. Vedkommende bor i en annen kommune, og har ikke oppholdt seg på skolen i det aktuelle tidsrommet. Det har derfor ikke vært nødvendig med smittesporing ved skolen.

Det ble i går ettermiddag meldt om 1 nytt smittetilfelle i Nome kommune. Kjent smittevei fra utlandet. Smittesporing er avsluttet og det er ingen nærkontakter i Nome.

Det ble i ettermiddag meldt om 1 nytt smittetilfelle av Covid-19 i Nome kommune. Kjent smittevei er fra utlandet. Smittesporing er avsluttet, det er ingen nærkontakter i Nome.

Det er i dag meldt om fire nye positive tilfeller av Covid-19 i Nome. 

Det er i ettermiddag meldt om tre nye positive prøver i Nome, alle tilfellene er knyttet til smitte fra andre kommuner.

To av prøvene er knyttet til personer i én husstand. Smittevei er kjent for alle prøvene, og det er ingen nærkontakter i egen kommune. Smittesporing er avsluttet.

Nytt smittetilfelle av Covid-19 i Nome kommune ble meldt sent mandag kveld, knyttet til utbrudd i Grenland. Smittesporing er ferdig, alle nærkontakter er informert, satt i karantene og testes.

Det ble i går kveld meldt om 1 nytt smittetilfelle i Nome kommune. Kjent sannsynlig smittevei er via arbeidsplass annet sted i landet. Smittesporing er avsluttet og alle nærkontakter er kontaktet.

Det er i dag påvist 1 ny positiv covid-19-smitte i Nome. Vedkommende har vært i karantene, og det er derfor ingen nærkontakter. Smittesporing er avsluttet.

Det er påvist 1 ny positiv covid-19-smitte i Nome, tilknytta utbrudd ved Sykehuset Telemark. Det er ingen nærkontakter, og smittesporing er avsluttet.