Skal du arrangere noe?

Antallsbegrensninger ved arrangementer og sammenkomster:

 

Antallsbegrensninger ved arrangementer og sammenkomster. (Avstand på 1 meter skal kunne holdes for alle typer sammenkomster)
Type sammenkomst/arrangement Antall Eksempler
Private sammenkomster i eget hjem Inntil 5 gjester i tillegg til de som bor i boligen. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler Innendørs inntil 10 personer. Utendørs inntil 20 personer. Bursdagsfeiring, bryllup, dåp minnestund, firmafest ol.n Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.
Arrangementer innendørs uten faste, tilviste plasser Inntil 10 personer. Inntil 50 personer på innendørs idrettsarrangement for utøvere under 20 år som tilhører samme kommune. Foreldremøter på skolen, medlemsmøter, kurs, lokal konsert/forestilling, idrettsarrangement, konferanse, innendørs markeder og messer.
Arrangementer innendørs med faste, tilviste plasse Inntil 100 personer Inntil 100 personer i begravelser og bisettelser Kino, opera, konsert, teater, kirke, moske, idrettsarrangementer, foredrag ol.
Arrangementer utendørs uten faste, tilviste plasser Inntil 200 personer Idrettsarrangementer, utendørskonserter, utendørs markeder og messer, pop-up-konserter o.l.
Arrangementer utendørs med faste, tilviste sitteplasser Inntil 600 personer (3x200). To meter avstand mellom kohortene Idrettsarrangementer, utendørskonserter ol

Hva menes med arrangement og offentlig sted?

Et offentlig sted er definert som et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. Det er også lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut. Dette kan være på hotell, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Definisjonen på arrangement omfatter:

 • Idrettsarrangement (ikke treninger).
 • Kulturarrangement, konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino (ikke øvelser og treninger).
 • Seminar, konferanser, kurs, medlemsmøter og andre faglige sammenkomster, uten servering av alkohol. 
 • Livssynssamlinger og seremonier.
 • Medlemsmøter og fagforeninger.
 • Varemesser og midlertidige markeder. Gjelder ikke loppemarked til inntekt for frivillige organisasjoner.

Private sammenkomster kommer også under definisjonen av arrangement. Dette omfatter:  

 • Sammenkomster for familie, venner og bekjente.
 • Sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole.
 • Sammenkomster etter seremoni. For eksempel dåp, bryllup, konfirmasjon og begravelser.
 • Fester og middager med servering av alkohol etter et seminar, konferanse, kurs eller andre faglige sammenkomster.

Krav til arrangør

En person eller virksomhet skal utpekes som arrangør med ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i covid-19 forskriften. De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.

Arrangøren er ansvarlig for:

 • å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Lister med kontaktinformasjon til deltakere skal slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt
 • å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet
 • å følge relevante standarder om smittevern
 • å tilrettelegge for at avstandskrav, skjenkebestemmelser og smittevernsråd kan følges under hele arrangementet, evt. ved bruk av vakter.

Skjenkebevilling

Det er innført nasjonalt skjenkestopp kl 22.00 for alle som har skjenkebevilling.