Råd og informasjon til risikogrupper

De fleste som blir smittet av koronavirus vil trolig få milde luftveissymptomer som vil gå over av seg selv, mens noen vil få alvorligere sykdom med blant annet lungebetennelse og pustebesvær. Risiko for smitte i befolkningen øker, og det er vist lokal smittespredning i Norge som ikke er knyttet til utenlandsreiser.

Hvem har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 (sykdom pga. det nye koronaviruset)?

Basert på opplysninger fra utbruddet i Kina, ser det ut til at følgende grupper har høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19:

 • Eldre personer (over 65 år)
 • Voksne personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk.
 • Personer som røyker har mulig også en høyere risiko for alvorlig koronavirus-sykdom (covid-19).

Det er særlig eldre personer med risikofaktorer som kan få alvorlig sykdomsforløp, viser erfaringer fra Kina. Samtidig kan ikke oppfølging og behandling av kroniske sykdommer i Kina sammenlignes med den som gis i Norge. Dette gjelder særlig for diabetes, hvor en velregulert diabetes uten senkomplikasjoner ikke antas å gi økt risiko for alvorlig sykdomsforløp. Det samme kan gjelde for andre kroniske sykdommer som er godt behandlet i Norge.

Vi har per i dag liten kjennskap til andre risikogrupper. Det er mulig at personer med alvorlig nyresykdom, leversykdom og personer som har nedsatt immunforsvar (også der det skyldes medikamentell behandling) også har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Informasjon på denne siden kan endres etter hvert som det tilkommer mer kunnskap om covid-19.

Det er ikke grunnlag for å fraråde oppstart eller stoppe pågående immunsupprimerende behandling. Dersom personer som bruker immunsupprimerende behandling blir syke, anbefales det å kontakte egen lege for råd i forhold til medisinering, prøvetagning og undersøkelse.

Hva gjør du hvis du blir syk?

Dersom du får symptomer som feber, hoste, kortpustethet og nedsatt allmenntilstand, ta kontakt med egen lege eller legevakt (telefon 116117). Ved alvorlige symptomer, ring 113.

Hold kontakt med dine nærmeste, så du kan be om hjelp hvis du blir syk. Hvis du er syk og ikke har nære kontakter, kan det lages avtale om oppfølging med den lokale helsetjenesten.

Spesielle råd til personer i risikogruppene:

 • Hold deg hjemme så mye som mulig
 • Sørg for at du har nødvendige medisiner tilgjengelig
 • Hold avstand til andre og unngå folkemengder
 • Begrens offentlig transport dersom det er mulig
 • Lag avtaler om hvem som kan hjelpe deg med nødvendige innkjøp
 • Unngå pass av mindre barn, da disse ofte har ingen eller milde symptomer på covid-19 og kan smitte deg som er i risikogruppe
 • Hvis den du bor med ikke føler seg frisk (spesielt hvis du mistenker covid-19), begrens samværet

Generelle råd for å redusere risiko for å bli smittet:

 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig
 • Pass på at de du bor sammen med vasker hender ofte. Dette gjelder også eventuelt besøkende
 • Unngå håndhilsning og klemming
 • Vask hjemmet ofte, og gå spesielt over flater som ofte berøres
 • Unngå unødvendig samvær med personer med symptomer på luftveissykdom
 • Hold deg oppdatert om situasjonen ved å følge med på lokale medier, Folkehelseinstituttets nettsider og/eller helsenorge.no