Har du symptomer som kan være fra korona-viruset?

Folkehelseinstituttet ber om at de som har symptomer som kan være symptomer på smitte av koronaviruset registrerer seg.

Registrere symptomer som kan være koronasmitte

Du kan registrere på vegne av deg selv, ditt barn under 16 år, eller for en som har gitt deg fullmakt på Helsenorge.

Ved å registrere deg og dine symptomer får du ikke kontakt med lege eller helsevesen, og du får ikke varslet personer du har vært nær, men du hjelper Folkehelseinstituttet med å kartlegge hvor mange som kan være syke med koronavirus i Norge.

Folkehelseinstituttet publiserer oppdaterte tall på koronasmitte på www.fhi.no, fremover vil også tall på de som registrerer seg med symptomer publiseres. De registrerte opplysningene kan også være aktuelle for fremtidig forskning.

Ved å melde fra, hjelper du Folkehelseinstituttet med å kartlegge hvor mange som kan være syke med koronavirus i Norge. Takk for hjelpen!