Kriterier for testing - oppdatert 19.03.20

KUN følgende pasienter har gyldig indikasjon for test:

  • Pasienter med akutt innsettende luftveisinfeksjon (minst ett av symptomene feber, hoste, kortpustethet) med behov for innleggelse
  • Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon
  • Person med akutt luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19