Karantene

15. mars 2020 ble det fastsatt forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendom mv. Forskriften sier blant annet hvem som skal i karantene/isolasjon og hva dette innebærer:

Regler om karantene, isolasjon mv per 15. mars 2020

­­­Hvem skal holde seg hjemme?

Hvis du tilhører en av følgende grupper, så skal du være hjemme:

  1. Du mistenker at du kan være smittet.
  2. Du har fått bekreftet at du er smittet.
  3. Du er bekreftet syk av covid-19, men trenger ikke å legges inn på sykehus.
  4. Du har hatt nær kontakt med en som er bekreftet smittet, eller en du bor sammen med er bekreftet smittet (nærkontakt).
  5. Du har vært på reise utenlands (dette gjelder også Sverige og Finland fra 17.3.2020). Da skal du være i karantene 14 dager fra den dagen de kom hjem.

Karantene omfatter å: 

  • ikke gå på jobb eller skole
  • unngå reiser
  • ikke ta offentlig transport
  • unngå steder der man lett kommer nær andre
  • unngå nær kontakt med andre