Karantene

7. mai ble det gjort tre endringer i covid-19 forskriften, som alle var anbefalt av Folkehelseinstituttet.

­­­

Karantene brukes for å forhindre smittespredning før symptomer på covid-19 infeksjon har meldt seg. Med tiden har bedre kunnskap om covid-19 gjort det tydelig at det aller meste av smitteoverføringen skjer helt i starten av sykdomsforløpet. Det er uheldig med utstrakt bruk av karantene ved svært lav risiko for sykdom. Helst vil man fange opp flest mulig syke med færrest mulig dager i karantene. 

FHI har derfor anbefalt at dagene i karantene målrettes ved disse tre endringene.

  • Man regnes som nærkontakt 48 timer før symptomene starter (økt fra 24 timer)
  • Tid i karantene forkortes fra 14 til 10 dager
  • Personer som har gjennomgått covid-19- sykdom, unntas fra plikt til karantene i de påfølgende seks måneder

Les mer på fhi.no