Informasjon fra ordfører

Til næringslivet

Klikk for stort bilde  

27. mars 2020

Dette ble presentert fra Regjeringen på en pressekonferanse i dag, og vil være et godt bidrag til bedrifter som nå har mistet store deler av sin omsetning, eller har fått pålegg om å stenge.

Vil dekke faste kostnader for å redde bedrifter

Kompensasjonsordninger for bedrifter

Regjeringen etablerer «kontantstøtte» for rammede bedrifter. Ordningen vil trygge arbeidsplasser slik at folk har en jobb å komme tilbake til. Dette er nødhjelp til bedrifter som har kostnader de ikke kommer unna.

To hovedmål:

1. Likvidetetsproblem skal ikke bli et soliditetsproblem, og vi skal unngå konkurser.

2. Sikre en trygghet i leverandørkjeden slik at samspillet vi er avhengig av, fungerer.

Ordningen er tilpasset norske forhold

Regjeringen trekker fram godt samarbeid med NHO, bankene og alle oss andre som bidrar med god innsikt og kompetanse til å støtte regjeringen og myndighetene i å velge riktige tiltak.

Ordningen oppsummert på 7 punkter:

- Det blir støtte for å dekke en andel av faste kostnader og vil være behovsrettet

- Støtten kommer rett på konto, utbetalinger så raskt som mulig slik at man kan imøtekomme trekk i nær fremtid. Målet er penger på konto innen 3 uker.

- Hver bedrift søker gjennom en nasjonal digital selvbetjent portal

- Søknad vil automatisk behandles. Det står vi godt rustet for i Norge der bankene og offentlige - - - instanser har samarbeidet godt i mange år, og datagrunnlaget er godt.

- Ordningen vil være midlertidig. For to måneder av gangen og vil kunne bli forlenget

Ordningen skal favne bredt. Ordningen skal rette seg mot bedrifter som har stor fall som følge av covid-19. Den skal ikke være bransjespesifikk. Regjeringen anslår en total størrelsesorden på 10-20 milliarder kroner hver måned

- Ordningen skal være så enkel som mulig både ved å benytte og administrere. Den er i samsvar med Statstøtteregelverket og sikre etterlevelse og kontroll. Bedriftene søker selv og står ansvarlig for å føre riktige opplysninger og at den er brukt i samsvar med ordningen. Ordningen skal ikke misbrukes. Tydeligere detaljer om en uke (neste fredag).

Ta kontakt med Midt Telemark næringsutvikling ved spørsmål

 

 Bjørg Tveito Lundefaret

Informasjon fra ordfører

26. mars 2020

26. mars 2020

Det er fortsatt ingen positive tester på korona i Nome.

Som vi ser i nasjonale media, er det svært variable prognoser for hvordan dette vil slå ut, og når vi vil få en smittetopp i vår region.

Som nevnt, det er en fordel at denne toppen dras ut, sånn at vi kan være best mulig forberedt om vi skal behandle mange syke samtidig. Det sjekkes i disse dager muligheter for å etablere egne sykerom i kommunen, sånn at en unngår smitte på våre institusjoner, som Nome sjukeheim, Ringsevja, boliger for psykisk utviklingshemmede og Bjervatun.

Dette kan være for pasienter som trenger pleie, men som ikke er i gruppen sykehusinnlagte.

Både Nome og Midt-Telemark kommune har gjort hastevedtak for å se på muligheten for å benytte midler tilhørende Midt-Telemark næringsfond. Midlene kan fungere som ei verktøykasse administrert av Midt-Telemark næringsutvikling for å hjelpe bedrifter i vanskeligheter. Det må lages statutter for disse midlene. Vi er enige om at dette kan være et godt bidrag til et næringsliv som i disse dager mangler inntekter.

Nome kommune har, på bakgrunn av Mattilsynet sin vurdering, opphevet vedtaket om forbud mot salg av smågodt.

Så en melding fra IATA:

VI ÅPNER ALLE VÅRE GJENVINNINGSTASJONER FOR PRIVAT LEVERING AV AVFALL
MANDAG 30. MARS OG
ONSDAG 1. APRIL I PERIODEN 08:00-15:00 BEGGE DAGER.

 

 Bjørg Tveito Lundefaret

24. mars 2020

24. mars 2020

Det er fortsatt ingen positive tester på korona i Nome.  Dette betyr dessverre ikke at ikke vi også vil bli rammet, men en hver dag uten smittede, gjør at kommunen kan settes bedre i stand til å møte de utfordringer som måtte komme.

Legesenteret fungerer som normalt, noen velger å avbestille sine timer, andre ønsker kun telefonkontakt. Mottaket på legesenteret er organisert sånn at en unngår smitte inne på legesenteret.

Både Nome sjukeheim, Ringsevja og Lundetunet er stengt for besøk for å unngå smitte.

Det betyr at en del savner sin daglige prat på senterene, oppfordringen er derfor å bruke telefonen. Ta en ekstra telefon til noen du vet sitter alene.

I tillegg jobbes det med en akuttelefon for barn og unge – denne er ennå ikke klar.

Vi har mottatt referat fra møte i Lunde handelstands forening. De oppfordrer til følgende:

Fortsett og handler lokalt hos frisør (en kan kjøpe produkter), klesbutikk (ta kontakt og gjør en avtale om butikken er stengt), malerforretingen, bokhandelen og andre lokale tjenesteytere eller butikker.

Gavekort – du kan også kjøpe et gavekort selv om butikken er stengt, det bidrar positivt til butikkens likviditet, samt at mottaker av gavekortet har noe å glede seg til når butikken åpner igjen!

Jeg støtter opp om denne anbefalingen!

Ta vare på hverandre!

 

 Bjørg Tveito Lundefaret

20. mars 2020

20. mars 2020

I dagens møte i beredskapsledelsen ble det informert om at vi fortsatt ikke har noen som har testet positivt på korona i Nome.

Kommunene er pålagt fra Fylkesmennene å planlegge for flere sengeplasser i egen kommune. Dette er noe helseetaten er i gang med. Mulige lokaler skal befares.  Det foregår nå mye bra jobbing i organsiasjonen. Vi er heldig og har mange dyktige og ansvarsbeviste arbeidstakere i vår kommune!

En  stor del ansatte i helse er testet, likevel er det også mange som ikke har gjennomført noen test, og pr i dag er det mangel på testutstyr. Selvfølgelig svært både beklagelig og kritikkverdig. Kommunelegen bedyrer at dette jobbes det med, med håp om en bedring av situasjonen. Ikke en ufordring som kan løses lokalt.

Fra oppvekstetaten meldes det om at nettundervisning for elever i mellom- og ungdomstrinnet fungerer bra, men at det på sikt er en større utfordring å sikre de mindre barna, uten egen pc, undervisning. Det jobbes her mer alternative løsninger.

Det er en stor bekymring også for næringslivet vårt. I første omgang er det de mindre bedriftene som preges av stopp i bestillinger og salg. MTNU er i dialog med mange av dem. I tillegg kommer det signaler fra regjeringen om såkalte redningspakker. La oss håpe dette kan bidra til at alle kommer over denne kneika.

Stor takk til alle som står på i denne krevende situasjonen!

Bjørg Tveito Lundefaret

19. mars 2020

Nytt om korona fra Nome kommune
Fortsatt har ingen testet positivt på korona i kommunen vår. Det tas hver dag nye tester, spesielt mange som jobber innenfor helse og omsorg er testet, men som nevnt, heldigvis alle negative hittil. Nome kommune jobber hver dag nå med forberedelser til at flere vil bli syke, det er spesielt viktig å ha ansatte tilgjengelig innenfor helse, om mange blir syke eller må i karantene samtidig.
Ellers er det viktig å følge de råd som gis; hold avstand til andre og vask hender.

Det er tøffe tider for mange, så selv om vi ikke kan besøke hverandre - så ta en ekstra telefon til venner og kjente, og tenk litt ekstra på de som bor alene akkurat nå.
Det kan også være krevende når barna våre ikke har sitt vante tilbud i skole og barnehage.
Det går heldigvis mot vår, så ta fram sykkelen og de lave skoa og vær ute i frisk luft.

Ta vare på hverandre - hverdagen kommer tilbake

Bjørg Tveito Lundefaret