Endring av kommunal drift

Endring av kommunal drift

Sjukeheimen

Institusjonen organiserer seg nå for å begrense risiko for smitte. Dette innebærer blant annet besøksstans (link til skriv fra Helsedir) og stengt dagavdelingstilbud, frisør- og fotpleietilbud. Det presiseres at hver og en skal få nødvendig helsehjelp, men at tjenestetilbudet kan bli noe endret en periode.

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen og alle våre gruppetilbud er stengt. Vi har hjemmekontor og jobber med å følge opp alle våre deltagere via telefon. 

Om du ønsker en prat eller konkrete tips til hvordan du kan legge inn gode aktiviteter i disse dagene er det bare å ta kontakt med oss. Vi er tilgjengelig på telefon og mail mandag-fredag fra kl 8-15. Dersom vi ikke besvarer henvendelsen umiddelbart tar vi kontakt så raskt som mulig. 

Kontaktinformasjon: 

Svein Ivar: svein.ivar.forberg@intk.no 
Mob: 409 13 937

Helene: heki1901@intk.no 
Mob: 409 14 128

Følg oss også gjerne på Facebook 

Hjemmetjenester

Hjemmetjenesten organiserer nå sine tjenester for å begrense risiko for smitte, og går derfor gjennom tjenestetilbudet for sine brukere. Det presiseres at hver og en skal få nødvendig helsehjelp, men at tjenestetilbudet kan bli noe endret en periode.

Legesenteret

Vi har normal drift på legesenteret. De tiltak som er satt inn i forhold til korona-smitte er gjort for at det skal være trygt å møte opp på legesenteret som vanlig.

 

Psykisk helse og rus

De ansatte må i denne perioden gjøre det som er mulig for å redusere smitterisiko, noe som fører til at avdeling for psykisk helse og rus har redusert tilbud. Det vil si at gruppetilbud er avlyst og at tjenesten i størst mulig grad gir tilbud pr telefon.

Vi kan nås på tlf kl. 08-16:

 • Berit Kåsa Johansen 452 51495
 • Ingeborg Steffensen  99 15 70 61

 

 

Helsestasjon for ungdom

Konsultasjoner gjøres over telefon. Vi er tilgjengelig på tlf man-fre kl. 10-14. Send gjerne sms og vi ringer tilbake. Tlf 97486350.

Skolehelsetjenesten

Du når helsesykepleierne i skolehelsetjenesten på tlf 974 86 350

Skolehelsetjenesten er også tilgjengelige på teams. Søk opp helsesykepleier på den aktuelle skolen. Der kan elever sende melding eller ringe ved behov for noen å prate med.

Følgende oppfølging blir gjort fra skolehelsetjenesten

 • Vi er tilgjengelige på telefon og epost.
 • Følge opp barn og unge med spesielle behov eller familier det er bekymring for.
 • Gjennomføre barnevaksinasjonsprogrammet (i tråd med smittehåndtering).
 • Skolehelsetjenesten tar initiativ til samarbeid med barnehage, skole, barnevern, PPT og kommunepsykolog for å sikrer et system for oppfølging av barn og ungdom som oppholder seg hjemme

Målet vårt er å sikre et forsvarlig tilbud til barn og familier, samtidig som vi tar hensyn til Corona-utbrudd, og smittesituasjonen.

Hva gjør vi i skolehelsetjenesten for å unngå smitte?

 • Vi følger generelle smittevernråd.
 • Vi reduserer antall konsultasjoner, og utsetter de planlagte konsultasjonen i en periode. Du vil bli kontaktet med informasjon om ny time.

Vi er tilgjengelige per telefon, og gjennomfører telefonkonsultasjoner ved behov.

Svangerskapskontroll og helsestasjon

Du når jordmor på 917 29 980

Du når helsesykepleier på  409 13 179

Følgende konsultasjoner prioriteres i jordmor- og helsestasjonstjenesten f.o.m 16.03.20 og på ubestemt tid

 • Gravide
 • Oppfølging etter oppsatt program
 • Hjemmebesøk utgår. Erstattes med konsultasjon hos jordmor på helsestasjonen
 • Nyfødte
 • Hjemmebesøk utgår. Erstattes av konsultasjon hos helsesykepleier på helsestasjonen
 • 6 ukers konsultasjon med lege og helsesykepleier
 • 6 måneders konsultasjon med lege gjennomføres ved ca.7 måneders alder
 • Gjennomføre barnevaksinasjonsprogrammet (6 uker, 3 mnd., 5 mnd., 12 mnd. og 15 mnd.)
 • Konsultasjoner ved 4 mnd., 6 mnd., 10 mnd., 18 mnd., 2 år og 4 år gjennomføres ved hjelp av telefon, evt. video
 • Følge opp barn, unge og familier med spesielle behov etter vurdering


Målet vårt er å sikre et forsvarlig tilbud til barn og familier, samtidig som vi tar hensyn til Corona-utbrudd, og smittesituasjonen.

Hva gjør vi på helsestasjonen for å unngå smitte?

 • Vi følger generelle smittevernråd
 • Vi fjerner leker
 • Vi reduserer antall fysiske konsultasjoner, og erstatter dem med telefonkonsultasjoner
 • Vi beregner god tid mellom avtalene slik at menneskemøter minskes, bruker evt. flere rom
 • Vi tar bare imot babyen og foreldre
 • Søsken skal ikke være med

Hvis du eller barnet ditt er sykt skal dere ikke møte på helsestasjonen. Ta da kontakt med helsesykepleier for å avtale ny time eller alternativ konsultasjon.

Aktuelle linker:
Hva kan vi si til barna om koronavirus?
Mental helse - foreldresupport
Ammehjelpen

Fysioterapi

Helsedirektoratet har vedtatt stenging av en rekke virksomheter, blant annet fysioterapi. 
Unntak:
Kommunene forutsettes å sikre at pasienter fortsatt får dekket sitt behov for helt nødvendig helsehjelp. Dette kan for eksempel omfatte pasienter med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt alvorlig sykdom, eller nødvendig behandling for å opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt.

Ringsevja og Lundetunet

Stengt.

Kultur/idrett/fritid

Oppdatering 24. mars 2020: Regjeringen har vedtatt av tiltaket fra 12. mars videreføres til og med 13. april 2020.

Følgende er stengt/avlyst/utsatt:

 • bibliotekets begge avdelinger 
 • Nome kino
 • ungdomsklubb -og ungdomskafé
 • Kompis-arrangement
 • alle teater/konserter/andre kulturarrangementer
 • innen- og utendørs idrettsarrangement og organisert idrettsaktivitet
Kulturskolen

Nome kulturskole skal, så langt det er mulig, finne andre måter å nå elevene på, dvs på digitale undervisningsplattformene. Målet er at den faglige progresjonen i størst mulig grad holdes oppe, og at elevene deltar i opplæringen hjemmefra.
Elevene vil hovedsakelig få opplæring via undervisningsplattformen «Teams». Det er opprettet diverse elev-kanaler i «Teams» som Sang, Gitar, Band, Dans, osv. for å kunne legge til rette for alternativ undervisning. Elevene som ikke har tilgang på «Teams» vil kunne delta i opplæringen gjennom andre digitale plattformer.

Skoler og barnehager

Regjeringen har den 24. mars besluttet at alle landets barnehager og skoler fortsatt skal være stengt til og med 13. april.

Det vil fortsatt gis tilbud i barnehager og skoler til barn av foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner, og arbeidet med å legge til rette for at elevene får arbeidet med skolearbeid hjemme vil fortsette fram til siste skoledag før påske fredag 3. april.

Hvis det videreføres stenging av barnehagene og skolene etter påske, vil det komme mer informasjon i løpet av påsken.

Politiske møter
 • Møter i andre råd og utvalg utsettes inntil videre
 • Formannskapets møte 31.3.2020 gjennomføres digitalt
 • Kommunestyrets møte 21.4. 2020 gjennomføres digitalt
Rådhuset stengt for besøkende

Rådhuset og andre kommunale bygg er stengt for besøkende. Ansatte vil være tilgjengelig på telefon. 

NAV Midt-Telemark
 1. Prioritert kontaktmåte:
 2. Nettsida www.nav.no«Ditt NAV» på nettsida, rettleiarar svarar innan 24 timar
 3. Ringe NAVs kontaktsenter på telefon 5555 3333 for personbrukarar og 5555 3336 for arbeidsgivarar

Ved akutt behov for bistand kan ein enten ta kontakt direkte med sin rettleiar ved NAV Midt-Telemark, eventuelt til NAV sin vakttelefonar:

Telefonkontakt for arbeidsgivar eller arbeidstakar som har behov for kontakt med ein av marknadskontaktane på NAV i samband med permittering eller anna: Marianne Sæthre,  tlf. 9620 9501, eller Sandra Kallestad, tlf. 4127 3587.

Vakttelefonar NAV Midt-Telemark: Ved behov for akutt bistand eller individuell rettleiing for å sikre økonomiske rettigheiter: Vakttelefon i Bø: tlf.  4124 3570 og Ulefoss tlf. 4127 1282, mellom klokka 09-15, måndag til fredag