Endring i kommunal drift

Endring av kommunal drift

Krisesenter

Alle krisesentrene følger korona-reglene og er helt trygge å bruke.

Tilbudet består av:

 • Samtaler
 • Hjelp til kontakt med hjelpeapparatet
 • Informasjon om rettigheter og muligheter
 • Veiledning (inkludert juridisk veiledning)
 • Samtalegrupper- og aktivitetstilbud
 • Oppfølging

Du kan også ringe krisesenteret for å få råd. Du kan være anonym, det vil si du trenger ikke å si hva du heter når du kontakter et senter. I tillegg kan både pårørende til voldsutsatte, det offentlige hjelpeapparatet, skoler osv. ta kontakt for å få informasjon om hjelpetilbudet eller svar på spørsmål.

Gå til krisesentrenes egen nettside for mer informasjon.

Støttekontakt - avlaster

Avklar med brukere (og evt. deres kontaktpersoner) før oppdrag utføres.

Hvis bruker ønsker å benytte tjenesten må du ha fokus på å sikre risiko for smitte.

Oppdraget kan gjennomføres, så fremt at dere følger rådene fra helsemyndighetene

 • Det er viktig at håndhygiene utføres i tråd med gjeldende retningslinjer.
 • Hold en meters avstand - unngå fysisk kontakt.
 • Har du feber, hoste eller problemer med pusten? Hold deg hjemme!
 • Er du eller noen hjemme i karantene? Hold deg hjemme!
 • Har du vært på reise på steder med smittespredning? Hold deg hjemme!

Alternativ til fysiske møter kan være kontakt elektronisk eller via telefon. 

Det er viktig å følge med på den generelle informasjonen som blir gitt til kommunens innbyggere via kommunens hjemmeside.
 

Kontakt
Hvis det er noe du lurer på, ta kontakt med kontaktperson for støttekontakter: Grete Johnsen, tlf. 35 94 61 05 / 900 45 844.

Skoler og barnehager

Oppdatering 04. november om niste i barnehagene

Oppdatering 11. september om redusert åpningstid

Oppdatering 05. juni om åpningstid i barnehager

Oppdatering 26. april: les informasjon om åpning av skoler her

Oppdatering 17. april: les informasjon om åpning av barnehager her

__________________________________________________

 

Oppdatering 15. april 2020:

Informasjon vedrørende gjenåpning av barnehager og skoler i Nome kommune

Arbeidet med planlegging av gjenåpning av barnehager og skoler er i gang i Nome kommune. Regjeringen har bestemt at barnehagene åpner mandag 20. april, og at elever på 1. - 4. trinn samt SFO-tilbudet på skolene åpner mandag 27. april.

Forutsetningen for åpning av barnehager og skoler er fra regjeringens side at det gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte, noe som betyr at det fra nasjonalt hold vil komme klare retningslinjer og veiledning i hvordan personalet i barnehager og skoler skal håndtere det.

Det er viktig at ansatte, foresatte barn og unge opplever at det er trygt å være i barnehagene og skolene med tanke på smittehåndtering, noe som betyr at det må planlegges nøye for oppstart.

Når det gjelder å åpne barnehagene mandag 20. april, tar kommunen sikte på å starte en kontrollert gjenåpning.

I påvente av retningslinjer og veileder fra nasjonalt hold som er ventet vil komme torsdag 16. april jobbes det med å klargjøre for oppstart. Det betyr at tiden fram mot 20. april er noe kort med tanke på at alle barna kan komme tilbake i barnehagene samtidig.

Av den grunn er det mulig vi må ha en gradvis oppstart, og bruke tiden fram til mandag 27. april før alle barna er på plass.

Den enkelte familie vil bli kontaktet, og informasjon vil komme fortløpende.

_________________________________________

Regjeringen har den 24. mars besluttet at alle landets barnehager og skoler fortsatt skal være stengt til og med 13. april.

Det vil fortsatt gis tilbud i barnehager og skoler til barn av foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner, og arbeidet med å legge til rette for at elevene får arbeidet med skolearbeid hjemme vil fortsette fram til siste skoledag før påske fredag 3. april.

Hvis det videreføres stenging av barnehagene og skolene etter påske, vil det komme mer informasjon i løpet av påsken.

Frisklivssentralen

Oppdatering 29. april:

Fra og med uke 19 starter Frisklivssentralen opp igjen med frisklivsgrupper ute. I første omgang blir det trening ute på mandager og torsdager kl 10.00 og kl 12.00. Dersom du ønsker å delta må du «melde deg på» på forhånd på telefon eller sms til frisklivskoordinator på nr 409 14 128. Dette for å kunne dele dere opp i grupper på 4 og 4, slik at gruppestørrelsene blir på 5 personer totalt, inkludert frisklivskoordinatorene. Alle skal til enhver tid holde minst 2 meters avstand til nærmeste deltager. Gruppene foregår kun ute, og det vil ikke være mulighet for å benytte seg av kiosk eller toaletter på Gullbring eller USN. Oppmøte er ute på grassvollen bak USN.

For å kunne delta på Frisklivstreningene må man ikke ha symptomer på luftveisinfeksjon, og skulle dette oppstå underveis i treningen må en forlate gruppen.

Er man i risikogruppene for å utvikle alvorlig forløp av Covid-19 må man klarere deltagelse i gruppene med fastlegen sin, da rådet for risikogruppene er at man fortsatt skal ha minst mulig kontakt med andre. Folkehelseinstituttets oversikt over risikogrupper ser pr. 29.04.20 slik ut: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/?term=&h=1

Det viktigste hver enkelt kan gjøre nå om dagen, er å legge inn litt fysisk aktivitet hver dag. Om dere er i risikogruppen, eller er syke, må denne treningen foregå på egenhånd i hjemmet eller lokalmiljøet. Vi vil være tilgjengelige for å kunne gi tips og motivasjon til egentrening via telefon, mail eller videokonsultasjon.

_________________________________________________________

Frisklivssentralen og alle våre gruppetilbud er stengt. Vi har hjemmekontor og jobber med å følge opp alle våre deltagere via telefon. 

Om du ønsker en prat eller konkrete tips til hvordan du kan legge inn gode aktiviteter i disse dagene er det bare å ta kontakt med oss. Vi er tilgjengelig på telefon og mail mandag-fredag fra kl 8-15. Dersom vi ikke besvarer henvendelsen umiddelbart tar vi kontakt så raskt som mulig. 

Kontaktinformasjon: 

Svein Ivar: svein.ivar.forberg@intk.no 
Mob: 409 13 937

Helene: heki1901@intk.no 
Mob: 409 14 128

Følg oss også gjerne på Facebook 

Sjukeheimen og Bjervatun

Oppdatering 28. mai:

Besøk til Bjervatun Alderspensjonat og Nome sjukeheim


I forkant av besøk

Fysiske besøk må avklares med institusjonen i forkant. De besøkende må forberedes på gjeldende rutiner og smittevernrådene følges. Antall besøkende må ikke være mer enn 2.

Pårørende eller andre som er sannsynlig eller bekreftet med covid-19 kan i henhold til covid-19-forskriften ikke komme på besøk i institusjonen.

Under besøk

Det føres protokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer for alle besøkende.

Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.

Besøkende bør gå direkte til og fra rommet og ikke oppholde seg i fellesarealer. Hvis pasienten/beboeren ikke har enerom, må besøk tilrettelegges.

Besøkende bør også holde minst 1 meters avstand til den de besøker, men her kan det gjøres lokale vurderinger om berøring kan finne sted, men en bør prøve å unngå tett ansikt-til-ansikt kontakt. Vurderingen bør ta hensyn til smittespredning i lokalsamfunnet (kommunen) og risiko for alvorlig sykdom hos den som får besøk og øvrige beboere i institusjonen.

Pasienter/beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forhåndsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.

Pasient/beboer bør utføre håndhygiene når de besøkende forlater rommet.

I etterkant av besøk

Alle felles berøringspunkter i rommet hvor besøket foregår (eks. dørhåndtak, armlener, brytere, toalett), må rengjøres eller desinfiseres etter besøket.

Ring alltid på forhånd for å avtale besøk.

Rådhuset

Rådhuset og andre kommunale bygg er åpen for besøkende igjen fra mandag 11. mai. 

Vi oppfordrer publikum/besøkende til å følge gjeldende smitteråd, holde avstand, og IKKE oppsøke offentlige rom dersom de er syke.

NAV Midt-Telemark

Oppdatert 16.09.20:

Vi har nå åpnet våre publikumsmottak.

Prioritert kontaktmåte:

1.     Nettsida www.nav.no «Ditt NAV» på nettsida, veileder svarer innen 24 timer

2.     Ringe NAVs kontaktsenter på telefon 5555 3333 for personbrukere og 5555 3336 for arbeidsgivere

3.     Nødvendig personlig oppmøte på NAV-kontoret mellom kl. 12-15:

 • Mandag:  Bø
 • Tirsdag:   Ulefoss
 • Onsdag:  Bø
 • Torsdag:  Ulefoss
 • Fredag:    Bø

Ved  behov for bistand kan en enten ta kontakt direkte med sin veileder ved NAV Midt-Telemark, eventuelt til NAV kontaktsenter på 5555 3333.

Telefonkontakt for arbeidsgiver eller arbeidstaker som har behov for kontakt med en av markedskontaktane på NAV i forbindelse med permittering eller annet: Marianne Sæthre,  tlf. 9620 9501, eller Sandra Kallestad, tlf. 4127 3587.

 

Kulturskolen

Oppdatering 27. april: les om delvis åpning av kulturskolens tilbud fra 4. mai her.

__________________________________________________________________

Nome kulturskole skal, så langt det er mulig, finne andre måter å nå elevene på, dvs på digitale undervisningsplattformene. Målet er at den faglige progresjonen i størst mulig grad holdes oppe, og at elevene deltar i opplæringen hjemmefra.
Elevene vil hovedsakelig få opplæring via undervisningsplattformen «Teams». Det er opprettet diverse elev-kanaler i «Teams» som Sang, Gitar, Band, Dans, osv. for å kunne legge til rette for alternativ undervisning. Elevene som ikke har tilgang på «Teams» vil kunne delta i opplæringen gjennom andre digitale plattformer.

Helsestasjon for ungdom

Oppdatering 04. mai:

HFU er åpent etter avtale fra kl 14.00-16.30 på torsdager.
Det er ikke tilbud om drop-in, ring derfor på tlf 97 48 63 50 for å sette opp avtale. Send sms før kl. 15.30 for å få avtale samme dag.

____________________________________________________________

Konsultasjoner gjøres over telefon. Vi er tilgjengelig på tlf man-fre kl. 10-14. Send gjerne sms og vi ringer tilbake. Tlf 97486350.

Ringsevja og Lundetunet

Oppdatert 8. mai:
 

LUNDETUNET:

Dagavdelingen blir flyttet til Lundetunet, og åpner med et begrenset tilbud mandag 11. mai.

Kafeen åpner 18. mai med åpningstid fra kl. 0800-1400. Vi serverer kun «kald» mat denne uka, men vi kan by på påsmurt mat og selvfølgelig vafler.

Middagstilbudet starter opp igjen 25. mai, og nå med ny og spennende meny.

RINGSEVJA AKTIVITETSSENTER:

Dagavdelingen åpner med et begrenset tilbud mandag 11. mai.

Frisøren er tilbake 12. mai, og fotpleier starter opp 13. mai, så nå er det mulighet til å både få ordnet håret og føttene igjen.

Kafeen åpner 18. mai med åpningstid fra kl. 0900-1400. Vi serverer kun «kald» mat denne uka, men vi kan by på påsmurt mat og selvfølgelig vafler.

Middagstilbudet starter opp igjen 25. mai, og nå med ny og spennende meny.

Politiske møter

Oppdatert 05. juni:
Politiske møter gjennomføres etter oppsatt møteplan, sentrale retningslinjer i smittevern følges.

Oppdatert 28. april:
Formannskapsmøter og kommunestyremøter blir gjennomført elektronisk via Teams. 
Utvalgene har elektronisk møte i uke 19.
Eldrerådet og råd for personer med funksjonshemming har foreløpig ikke satt opp nye møter.

___________________________________________________________

 • Møter i andre råd og utvalg utsettes inntil videre
 • Formannskapets møte 31.3.2020 gjennomføres digitalt
 • Kommunestyrets møte 21.4. 2020 gjennomføres digitalt
Kultur/idrett/fritid

Fhi sin veileder om arrangementer, samlinger og aktiviteter

Vi har ingen lokale tiltak som er strengere enn sentrale retningslinjer.

 

Hjemmetjenester

Hjemmetjenesten organiserer sine tjenester for å begrense risiko for smitte, og går derfor gjennom tjenestetilbudet for sine brukere. Det presiseres at hver og en skal få nødvendig helsehjelp, men at tjenestetilbudet kan bli noe endret en periode.

Legesenteret

Vi har normal drift på legesenteret. De tiltak som er satt inn i forhold til korona-smitte er gjort for at det skal være trygt å møte opp på legesenteret som vanlig.

 

Psykisk helse og rus

De ansatte må i denne perioden gjøre det som er mulig for å redusere smitterisiko, noe som fører til at avdeling for psykisk helse og rus har redusert tilbud. Det vil si at gruppetilbud er avlyst og at tjenesten i størst mulig grad gir tilbud pr telefon.

Vi kan nås på tlf kl. 08-16:

 • Berit Kåsa Johansen 452 51495
 • Ingeborg Steffensen  99 15 70 61

 

 

Skolehelsetjenesten

Du når helsesykepleierne i skolehelsetjenesten på tlf 974 86 350

Skolehelsetjenesten er også tilgjengelige på teams. Søk opp helsesykepleier på den aktuelle skolen. Der kan elever sende melding eller ringe ved behov for noen å prate med.

Følgende oppfølging blir gjort fra skolehelsetjenesten

 • Vi er tilgjengelige på telefon og epost.
 • Følge opp barn og unge med spesielle behov eller familier det er bekymring for.
 • Gjennomføre barnevaksinasjonsprogrammet (i tråd med smittehåndtering).
 • Skolehelsetjenesten tar initiativ til samarbeid med barnehage, skole, barnevern, PPT og kommunepsykolog for å sikrer et system for oppfølging av barn og ungdom som oppholder seg hjemme

Målet vårt er å sikre et forsvarlig tilbud til barn og familier, samtidig som vi tar hensyn til Corona-utbrudd, og smittesituasjonen.

Hva gjør vi i skolehelsetjenesten for å unngå smitte?

 • Vi følger generelle smittevernråd.
 • Vi reduserer antall konsultasjoner, og utsetter de planlagte konsultasjonen i en periode. Du vil bli kontaktet med informasjon om ny time.

Vi er tilgjengelige per telefon, og gjennomfører telefonkonsultasjoner ved behov.

Svangerskapskontroll og helsestasjon

Du når jordmor på 917 29 980

Du når helsesykepleier på  409 13 179

Følgende konsultasjoner prioriteres i jordmor- og helsestasjonstjenesten f.o.m 16.03.20 og på ubestemt tid

 • Gravide
 • Oppfølging etter oppsatt program
 • Hjemmebesøk utgår. Erstattes med konsultasjon hos jordmor på helsestasjonen
 • Nyfødte
 • Hjemmebesøk utgår. Erstattes av konsultasjon hos helsesykepleier på helsestasjonen
 • 6 ukers konsultasjon med lege og helsesykepleier
 • 6 måneders konsultasjon med lege gjennomføres ved ca.7 måneders alder
 • Gjennomføre barnevaksinasjonsprogrammet (6 uker, 3 mnd., 5 mnd., 12 mnd. og 15 mnd.)
 • Konsultasjoner ved 4 mnd., 6 mnd., 10 mnd., 18 mnd., 2 år og 4 år gjennomføres ved hjelp av telefon, evt. video
 • Følge opp barn, unge og familier med spesielle behov etter vurdering


Målet vårt er å sikre et forsvarlig tilbud til barn og familier, samtidig som vi tar hensyn til Corona-utbrudd, og smittesituasjonen.

Hva gjør vi på helsestasjonen for å unngå smitte?

 • Vi følger generelle smittevernråd
 • Vi fjerner leker
 • Vi reduserer antall fysiske konsultasjoner, og erstatter dem med telefonkonsultasjoner
 • Vi beregner god tid mellom avtalene slik at menneskemøter minskes, bruker evt. flere rom
 • Vi tar bare imot babyen og foreldre
 • Søsken skal ikke være med

Hvis du eller barnet ditt er sykt skal dere ikke møte på helsestasjonen. Ta da kontakt med helsesykepleier for å avtale ny time eller alternativ konsultasjon.

Aktuelle linker:
Hva kan vi si til barna om koronavirus?
Mental helse - foreldresupport
Ammehjelpen

Fysioterapi

26.10.20

Fysio, ergo og hjelpemidler har gradvis gjenopptatt drift og aktivitet der det er mulig i forhold til FHI sin standard for de som har en-til-en-kontakt.

Se veilederen her

__________________________________________________________________________

Helsedirektoratet har vedtatt stenging av en rekke virksomheter, blant annet fysioterapi. 
Unntak:
Kommunene forutsettes å sikre at pasienter fortsatt får dekket sitt behov for helt nødvendig helsehjelp. Dette kan for eksempel omfatte pasienter med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt alvorlig sykdom, eller nødvendig behandling for å opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt.