Besøk på institusjoner

Besøksrestriksjonene fra 30.12.20 er opphevet. Dette er gjeldende fra 03.02.21:

Besøk til Bjervatun Alderspensjonat og Nome sjukeheim

I forkant av besøk

Fysiske besøk må avklares med institusjonen i forkant. De besøkende må forberedes på gjeldende rutiner og smittevernrådene følges. Antall besøkende må ikke være mer enn 2.

Pårørende eller andre som er sannsynlig eller bekreftet med covid-19 kan i henhold til covid-19-forskriften ikke komme på besøk i institusjonen.

Under besøk

Det føres protokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer for alle besøkende.

Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.

Besøkende bør gå direkte til og fra rommet og ikke oppholde seg i fellesarealer. Hvis pasienten/beboeren ikke har enerom, må besøk tilrettelegges.

Besøkende bør også holde minst 1 meters avstand til den de besøker, men her kan det gjøres lokale vurderinger om berøring kan finne sted, men en bør prøve å unngå tett ansikt-til-ansikt kontakt. Vurderingen bør ta hensyn til smittespredning i lokalsamfunnet (kommunen) og risiko for alvorlig sykdom hos den som får besøk og øvrige beboere i institusjonen.

Pasienter/beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forhåndsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.

Pasient/beboer bør utføre håndhygiene når de besøkende forlater rommet.

I etterkant av besøk

Alle felles berøringspunkter i rommet hvor besøket foregår (eks. dørhåndtak, armlener, brytere, toalett), må rengjøres eller desinfiseres etter besøket.

Ring alltid på forhånd for å avtale besøk.