Helseinstitusjoner

Det er adgangskontroll og besøksstans i alle landets helseinstitusjoner.

Det er innført restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner og innføring av adgangskontroll for å ivareta smittevern for pasienter i landets helseinstitusjoner. Personer som har risiko for å være smittet skal avvises fra alle landets helseinstitusjoner. Helsedirektoratet vil gi råd til helsetjenesten om dette

Se instruks fra Helsedirektoratet. (PDF, 481 kB)