Ankomst Norge

Alle innreisende til Norge må teste seg for covid-19 på grensen.

Utenlandske reisende må også fremvise negativ test som er tatt under 72 timer før innreise til Norge.

Alle innreisende til Norge må registrere seg før de krysser grensen, og må i karantene i ti dager. 
Det er mulig å gå ut av karantene etter tidligst dag sju dersom den innreisende tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst.

Personer som ikke har fast bolig (leid eller eid) eller egnet karantenested i Norge må oppholde seg på karantenehotell.

Bekreftelse på egnet oppholdssted fra arbeidsgiver eller den som stiller oppholdsstedet til disposisjon må fremvises ved ankomst til Norge.
(Noen grupper har unntak fra disse reglene, slik som samfunnskritisk personell og barn under 12 år.)