6 råd fra kommunespykologen

Det er mange som reagerer med uro på korona-pandemien. Alle som er sårbare for stress kan oppleve en økt aktivering og bli engstelige, irritable, fjerne og opptre mindre rasjonelt enn ellers.

Når vi aner at noe er farlig reagerer kroppen automatisk. For eksempel kan musklene bli anspente og fordøyelsen kan stoppe opp. Når vi merker at kroppen går i faremodus blir vi redde. Det er naturlige reaksjoner, som hjelper oss med å flykte eller kjempe i akutte situasjoner. Når faren er diffus og teoretisk, sånn som nå, blir disse automatiske reaksjonene mer forstyrrende. De gjør at vi tenker mindre med fornuften og mer med følelsene.

Her er 5 råd for å dempe uro og engstelse:
 

1. Sett deg inn i myndighetenes anbefalinger
Den beste informasjon om koronaviruset finnes på helsenorge.no. NRK.no er også nøktern og lett forståelig. Det er ikke lurt å søke informasjon i mindre seriøse medier, som kan overdrive og forvrenge for å skape sensasjon og øke salgstallene.

2. Begrens tiden du følger nyheter om pandemien
Vi trenger å følge rådene til myndighetene, men vi trenger ikke å oppdatere oss på nyhetene hele tiden - det øker bare stresset og engstelsen.

3. Fyll hodet med noe annet
Det er bra å holde seg opptatt med noe annet enn pandemien. Det kan være underholdning, film, spill, lek, lese, lydbøker, radio, podcast, rydde, hobbyer.

4. Bruk kroppen
Det enkleste og beste er i grunnen å være i fysisk aktivitet. Gå en tur. Det demper kroppens og hodets uro, styrker robustheten og gjør det lettere å sovne på kvelden.

5. Gjør noe for andre
Hjelp andre med praktiske ting eller med å roe seg ned. Gjør noe hyggelig sammen. Hjelp andre ved å prøve å ikke bli syk selv og ved å ikke bringe smitte videre. Hjelp andre gjennom å ikke handle mer enn du trenger. Det er også en hjelp for andre å dempe sin egen uro, være en trygg person for andre.

Og så et råd til de som må være hjemme, med eller uten barn:
 

6. Behold døgnrytmen.
Stå opp tidlig, spis frokost, lunsj og middag på samme tidspunkt hver dag, legg deg til samme tid. Kroppen er et vanedyr, mangel på struktur skaper uro. Rutiner forebygger konflikter og skaper forutsigbarhet og trygghet.