Endring i kommunal drift

Endring av kommunal drift

Rådhuset

Rådhuset er åpent for besøkende.

 

Legesenteret

ANBEFALING OM BRUK AV MUNNBIND PÅ LEGESENTERET

For å begrense luftveissmitte i så stor grad som mulig anbefaler vi sterkt at alle bruker munnbind ved besøk på legesenteret. 

Forrige uke informerte vi om stort press og kapasitetsproblemer på legesenteret. Det er økende covid-19-smitte, men andre luftveisvirus truer i like stor grad vår kapasitet. 

Bruk munnbind på legesenteret

For å begrense luftveissmitte i så stor grad som mulig anbefaler vi sterkt at alle bruker munnbind ved besøk på legesenteret. 

Unntak

Unntak gjelder fortsatt for barn under 12 år og de som av medisinske grunner ikke kan bruke munnbind.

Sjukeheimen og Bjervatun

Besøksanbefalinger ved Nome sjukeheim og Bjervatun

For å redusere risikoen for smitte inn og spredning i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner, bør det fortsatt være økt årvåkenhet for symptomer på covid-19.

Besøkende forholder seg til råd som til befolkningen ellers, men bør ikke komme på besøk dersom de har infeksjonssymptomer/mage/tarm eller er definert som nærkontakter.

Besøkende bes melde fra at de har kommet/vil komme ved å ringe avdelingen.

Skjermet avd:    

  • Gr. 3: tlf. 35008555
  • Gr. 2: tlf. 35008557
  • Gr. 3: tlf. 3500859

Sykeavdeling:       

35 00 85 31/35 00 85 15 33

Bo- og behandling:

35 00 85 17/ 35 00 85 15

Bjervatun alderspensjonat:

35 00 85 85

Besøkende må ta kontakt så snart som mulig hvis de blir syke i løpet av de første dagene etter besøket, slik at mulig smitte blir fanget opp.

Velkommen til oss!

NAV Nome og Midt-Telemark

Prioritert kontaktmåte:

1.     Nettsida www.nav.no «Ditt NAV» på nettsida, veileder svarer innen 24 timer

2.     Ringe NAVs kontaktsenter på telefon 5555 3333 for personbrukere og 5555 3336 for arbeidsgivere

3.     Nødvendig personlig oppmøte på NAV-kontoret mellom kl. 12-15:

  • Mandag:  Bø
  • Tirsdag:   Ulefoss
  • Onsdag:  Bø
  • Torsdag:  Ulefoss
  • Fredag:    Bø

Ved  behov for bistand kan en enten ta kontakt direkte med sin veileder ved NAV Midt-Telemark, eventuelt til NAV kontaktsenter på 5555 3333.