Korona

Se hva som gjelder på regjeringens nettside: Råd og regler som gjelder i en normal hverdag med økt beredskap

Smittesporing

Fra og med lørdag den 24. september er reglene for smittesporing endret. Kommunens smittesporingsteam tar nå bare kontakt med husstandsmedlemmer av den som har en positiv koronatest, eller andre nære kontakter som kjæreste og overnattingsbesøk.
Det vil si at den som er smittet har selv ansvar for å varsle andre nærkontakter som de har vært i kontakt med de siste 48 timene før smitte, som skole, barnehage, fritid og jobb.

Ved positiv selvtest/hjemmetest, ring smittesporingsteamet tlf. 951 65 411.

Testing

Barn og unge

Det er etablert egen teststasjon for barn og unge ved rådhuset i Nome (gamle NAV-bygget).
Ved behov for testing av barn og unge, ring tlf. 951 65 411.

Voksne

Voksne kan ringe Nome legekontor for test på tlf. 35 00 86 00, bestille time via helserespons eller bestill via sms til 2097. Testing for voksne skjer ved teststasjonen ved Nome legesenter som tidligere.

Det anbefales fortsatt test for

 • alle med nyoppståtte luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19, uavhengig av vaksinasjonsstatus
 • uvaksinerte hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet
 • øvrige uvaksinerte nærkontakter

Dersom du tester positiv på en selvtest, anbefales det å ta en PCR-test for å bekrefte testresultatet.

Hva gjør jeg ved nyoppståtte luftveissymptomer?
 

Råd til deg som er nærkontakt.

 

Klikk for stort bilde 

 

  Dette gjelder fortsatt

 • vask hendene ofte
 • host i et lommetørkle eller i albuekroken
 • hold deg hjemme hvis du er syk

Håndhygiene

Vask hendene ofte. Bruk såpe og vann eller alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel.

Hostehygiene

Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet og vask hendene etterpå.

Råd ved luftveissymptomer

Råd ved nyoppståtte luftveissymptomer (feber, hoste, sår hals, tap av lukte- og smakssans, nedsatt almenntilstand):

 • Hold deg hjemme
 • Test deg for covid-19. Dette gjelder først og fremst ungdom og voksne. Testing av barn kan vurderes i samråd med foresatt, for eksempel dersom barnet får nyoppståtte symptomer etter nærkontakt med bekreftet tilfelle.

Når kan man vende tilbake til jobb, skole etc.:

 • Ungdom og voksne bør ha en negativ covid-19-test før de vender tilbake.
 • Hvis symptomene forsvinner helt etter én dag kan man vende tilbake til jobb og skole.
 • Ved vedvarende symptomer bør en bli hjemme til allmenntilstanden er god, symptomene er i tilbakegang og en har vært feberfri i 24 timer, uten bruk av febernedsettende preparater. I de fleste tilfellene bør en holde seg hjemme i et par dager.
 • Ved mer alvorlige eller vedvarende symptomer, kontakt lege for vurdering.

Når du har testet negativt for covid-19, og symptomene er milde og allmenntilstanden ikke er påvirket, behøver du ikke holde deg hjemme. Ungdom og voksne kan gå tilbake til skole/jobb når de er i bedring eller samme dag som testen tas dersom indikasjon for testing var milde og vage symptomer. Du kan gå tilbake til skole/jobb selv om du har restsymptomer som rennende nese eller lett hoste.

Det kan gjelde egne råd for helsepersonell og enkelte andre yrkesgrupper.

Særskilt for barn i barnehage og barneskolealder:

Barn som kun er snørrete eller har tett nese eller kroniske luftveissymptomer, trenger ikke holde seg hjemme. Barn med nyoppståtte symptomer som feber, hoste, sår hals og nedsatt allmenntilstand, bør være hjemme, men kan gå i barnehage/skole når de er i bedring. Dette gjelder selv om barnet fremdeles har noen symptomer, slik som rennende nese eller lett hoste.

Testing

Det anbefales test for:

 • Alle med nyoppståtte luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19, uavhengig av vaksinasjonsstatus
 • Uvaksinerte hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet
 • Øvrige uvaksinerte nærkontakter

Utvidet jevnlig testing fases ut. Bruk av tidsbegrenset jevnlig testing kan vurderes i utbruddssituasjoner. Dersom det er større utbrudd, kan jevnlig testing i henhold til FHIs faglige veiledning være hensiktsmessig. Til dette formålet er selvtester anbefalt testmetode.

Dersom du tester positiv på en selvtest, anbefales det å ta en PCR-test for å bekrefte testresultatet.

Isolering ved smitte

Det er et krav om at personer som er bekreftet smittet av covid-19 skal isolere seg. Dette gjelder også for vaksinerte. Å isolere seg innebærer å oppholde seg i eget hjem eller på et annet egnet oppholdssted, isolert fra andre, så langt som mulig også fra andre i samme husstand.

Personer som er hjemmeisolerte kan avslutte isoleringen 5 døgn etter symptomdebut og de har vært feberfri i minst 24 timer uten bruk av febernedsettende preparater.

Dersom den som tester positivt ikke er fullvaksinert og heller ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, teller man 5 døgn fra testdato.

Fullvaksinerte personer uten symptomer på luftveissykdom anbefales ikke testing. Dersom de likevel skulle teste positivt, bør de holde seg isolert i 2 døgn med tanke på eventuell symptomutvikling.

Smittesporing

Kommunenes rutinemessige smittesporing bør kun omfatte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, slik som kjærester.

Dersom du er smittet, eller foresatte til en som er smittet oppfordres du til å varsle øvrige nærkontakter og oppfordre til testing.

I helse- og omsorgsinstitusjoner og hjemmetjenester bør det gjennomføres smittesporing i henhold til egne beskrivelser.

Råd til nærkontakter

Uvaksinerte hustandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter til en smittet anbefales å avstå fra kontakt med andre i 7 dager eller teste seg.

Dersom du ikke utsettes for videre eksponering, kan du i stedet for å avstå fra kontakt med andre, velge å teste deg regelmessig. Det kan enten skje ved:

1. Daglig selvtesting i 7 dager

2. PCR-test annenhver dag i 7 dager

Vaksinerte husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære anbefales ikke å avstå fra kontakt med andre, men bør teste seg ved symptomer.

Personer som er nærkontakter, men som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære oppfordres til å:

 • Teste seg så snart de er informert om at de er nærkontakter
 • Begrense sosial omgang inntil negativt testsvar foreligger
 • Følge godt med på eventuelle symptomer i 10 dager etter nærkontakten
 • Ha lav terskel for å teste seg på nytt ved symptomer
 • Kommunelegen kan gjøre vurderinger rundt bruk av og anbefalinger om karantene.

Munnbind

Anbefaling/påbud om bruk av munnbind kan brukes som et lokalt tiltak ved behov. I helsetjenesten er munnbind et viktig smittevernstiltak.

 

Nedjustert TISK fra 27. september (testing, isolasjon, smittesporing, karantene):

 • Nedjustert TISK (testing, isolasjon, smittesporing, karantene) innebærer at færre må gå i karantene*, og at kommunene i mindre grad skal drive med smittesporing.
   
 • Karantene blir et råd til de mest smitteutsatte*: Personer som er i samme husstand, eller er tilsvarende nære, og som samtidig er uvaksinerte/ikke-fullvaksinerte.
   
 • Øvrige nærkontakter fritas fra plikt til smittekarantene.
   
 • Rutinemessig smittesporing begrenses til nærkontakter som er husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

* Veilederen for nedjustert TISK (Helsedirektoratet) : OPPDATERES som følge av «Normal hverdag med økt beredskap»

 

Nasjonal informasjon:

Informasjonstelefon815 55 015
Man-fre 08-1530
(språk: polsk, arabisk, urdu og somali, norsk og engelsk)

Folkehelseinstituttet

Helsedirektoratet

Helsenorge

KS.no

Informasjon om korona på forskjellige språk  

 

Vennetelefon
 

Definisjoner

Fullvaksinert:

 • fått to vaksinedoser, og det har gått over en uke siden du fikk den siste dosen.
 • de som har fått vaksine med éndose-vaksine, med virkning fra 3 uker etter vaksinasjonen
 • gjennomgått covid-19 og fått én dose med koronavaksine for over en uke siden. Du kan ikke få vaksinedosen før tre uker etter du tok testen som var positiv.
 • Fått én vaksinedose og etter tre uker tester positivt på en koronatest. Du er da fullvaksinert når du er ferdig med isoleringen.

Beskyttet:

 • er fullvaksinert.
 • har fått én dose, og det har gått 3 til 15 uker etter du fikk dosen.
 • har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene.