Korona

Informasjon på fhi.no

Informasjon på helsenorge.no

Epidemien i Norge har nådd smittetoppen og er nå synkende. 5. april opphevet regjeringen rådet om å holde seg hjemme i 4 døgn ved påvist covid-19. Det vurderes ikke lenger som nødvendig å begrense smitten med andre anbefalinger enn at syke personer holder seg hjemme.

Den generelle anbefalingen om testing for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer gjelder ikke lenger. Rådene ved nyoppståtte luftveissymptomer er nå å holde seg hjemme når man føler seg syk, uavhengig av årsak.
Se mer informasjon her:  https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/nye_luftveissymptomer_og_testing/

I en overgangsperiode vil det være tilgjengelige selvtester for de i befolkningen som likevel ønsker å teste seg. Rådene ved nyoppståtte luftveissymptomer er de samme uavhengig av testresultat: hold deg hjemme dersom du føler deg syk.

Fra og med 1. mai vil det utover testing til koronasertifikat, kun testes på klinisk indikasjon. Det vil si at det er lege som rekvirerer test etter en medisinskfaglig vurdering, på lik linje med andre luftveisinfeksjoner.