Tilgjengelighet under koronautbrudd

 • Du når jordmor på 917 29 980
 • Du når helsesykepleier på  409 13 179
 • Helsestasjon for ungdom  974 86 350

Svangerskapskontroll og helsestasjon

 

Følgende konsultasjoner prioriteres i jordmor- og helsestasjonstjenesten f.o.m 16.03.20 og på ubestemt tid:

 • Gravide
 • Oppfølging etter oppsatt program
 • Hjemmebesøk utgår. Erstattes med konsultasjon hos jordmor på helsestasjonen
 • Nyfødte
 • Hjemmebesøk utgår. Erstattes av konsultasjon hos helsesykepleier på helsestasjonen
 • 6 ukers konsultasjon med lege og helsesykepleier
 • 6 måneders konsultasjon med lege gjennomføres ved ca.7 måneders alder
 • Gjennomføre barnevaksinasjonsprogrammet (6 uker, 3 mnd., 5 mnd., 12 mnd. og 15 mnd.)
 • Konsultasjoner ved 4 mnd., 6 mnd., 10 mnd., 18 mnd., 2 år og 4 år gjennomføres ved hjelp av telefon, evt. video
 • Følge opp barn, unge og familier med spesielle behov etter vurdering


Målet vårt er å sikre et forsvarlig tilbud til barn og familier, samtidig som vi tar hensyn til Corona-utbrudd, og smittesituasjonen.

Hva gjør vi på helsestasjonen for å unngå smitte?

 • Vi følger generelle smittevernråd
 • Vi fjerner leker
 • Vi reduserer antall fysiske konsultasjoner, og erstatter dem med telefonkonsultasjoner
 • Vi beregner god tid mellom avtalene slik at menneskemøter minskes, bruker evt. flere rom
 • Vi tar bare imot babyen og foreldre
 • Søsken skal ikke være med

Hvis du eller barnet ditt er sykt skal dere ikke møte på helsestasjonen. Ta da kontakt med helsesykepleier for å avtale ny time eller alternativ konsultasjon.

Aktuelle linker:
Hva kan vi si til barna om koronavirus?
Mental helse - foreldresupport
Ammehjelpen

Skolehelsetjenesten

Du når helsesykepleierne i skolehelsetjenesten på tlf 974 86 350

Skolehelsetjenesten er også tilgjengelige på teams. Søk opp helsesykepleier på den aktuelle skolen. Der kan elever sende melding eller ringe ved behov for noen å prate med.

Følgende oppfølging blir gjort fra skolehelsetjenesten

 • Vi er tilgjengelige på telefon og epost.
 • Følge opp barn og unge med spesielle behov eller familier det er bekymring for.
 • Gjennomføre barnevaksinasjonsprogrammet (i tråd med smittehåndtering).
 • Skolehelsetjenesten tar initiativ til samarbeid med barnehage, skole, barnevern, PPT og kommunepsykolog for å sikrer et system for oppfølging av barn og ungdom som oppholder seg hjemme

Målet vårt er å sikre et forsvarlig tilbud til barn og familier, samtidig som vi tar hensyn til Corona-utbrudd, og smittesituasjonen.

Hva gjør vi i skolehelsetjenesten for å unngå smitte?

 • Vi følger generelle smittevernråd.
 • Vi reduserer antall konsultasjoner, og utsetter de planlagte konsultasjonen i en periode. Du vil bli kontaktet med informasjon om ny time.

Vi er tilgjengelige per telefon, og gjennomfører telefonkonsultasjoner ved behov.

Helsestasjon for ungdom

Konsultasjoner gjøres over telefon. Vi er tilgjengelig på tlf man-fre kl. 10-14. Send gjerne sms og vi ringer tilbake. Tlf 97486350.