Tilgjengelighet under koronautbrudd

 • Du når jordmor på 917 29 980
 • Du når helsesykepleier på  409 13 179

Følgende konsultasjoner prioriteres i jordmor- og helsestasjonstjenesten f.o.m 16.03.20 og på ubestemt tid:

 • Gravide
 • Oppfølging etter oppsatt program
 • Hjemmebesøk utgår. Erstattes med konsultasjon hos jordmor på helsestasjonen
 • Nyfødte
 • Hjemmebesøk utgår. Erstattes av konsultasjon hos helsesykepleier på helsestasjonen
 • 6 ukers konsultasjon med lege og helsesykepleier
 • Gjennomføre barnevaksinasjonsprogrammet (6 uker, 3 mnd., 5 mnd., 12 mnd. og 15 mnd.)
 • Følge opp barn, unge og familier med spesielle behov etter vurdering


Målet vårt er å sikre et forsvarlig tilbud til barn og familier, samtidig som vi tar hensyn til Corona-utbrudd, og smittesituasjonen.

Hva gjør vi på helsestasjonen for å unngå smitte?

 • Vi følger generelle smittevernråd
 • Vi fjerner leker
 • Vi reduserer antall fysiske konsultasjoner, og erstatter dem med telefonkonsultasjoner
 • Vi beregner god tid mellom avtalene slik at menneskemøter minskes, bruker evt. flere rom
 • Vi tar bare imot babyen og foreldre
 • Søsken skal ikke være med

Hvis du eller barnet ditt er sykt skal dere ikke møte på helsestasjonen. Ta da kontakt med helsesykepleier for å avtale ny time eller alternativ konsultasjon.

Aktuelle linker:
Hva kan vi si til barna om koronavirus?
Mental helse - foreldresupport
Ammehjelpen