Translate

Viktig melding

Foreldreveiledning

Tilbudet om foreldreveiledning er et resultat av utvidet satsing fra helsestasjon og skolehelsetjenesten i Nome Kommune. Kontakten finner sted på helsestasjonen og/eller i hjemmet.

 

Hvem er tilbudet for?

 • Foreldre med barn i alderen 1-12 år som bor i Nome Kommune.
 • Foreldre som ønsker støtte i det å være foreldre.
 • Foreldre som ønsker bedre samarbeid med barna sine.
 • Foreldre som strever med å sette grenser.
 • Foreldre og barn som er i vanskelige livssituasjoner.
 • Barn som opplever sorg og uvisshet knyttet til skilsmisse.
 • Barn og foreldre som opplever utfordringer i forhold til at hverdagen endrer seg, kanskje fordi mor eller far er psykisk syk eller har utfordringer knyttet til rus.
 • Foreldre som trenger veiledning og støtte knyttet til samlivsbrudd
 • Foreldre som har gjennomgått et samlivsbrudd og opplever foreldrekonflikter

Eksempler på utsagn fra foreldre og barn som kan ha nytte av tjenesten:

 • "Per har virket så trist i det siste, og det bekymrer meg."
 • "Måltidene hjemme hos oss er en kamparena."
 • "Jeg må skynde meg hjem for å hjelpe mamma, og for å se hvordan det går med henne i dag."
 • "Kari har tatt helt styringa hjemme. Hun hører ikke på meg. Det blir lett kjefting."

Mekling

Det gis tilbud om mekling etter barneloven og ekteskapsloven. 

Hvordan få kontakt:

Familieveileder kan kontaktes direkte på telefon 957 91 737, eller via helsesykepleier. 

Åpningstider

mandag til fredag
kl. 09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse:
Stårrvegen 14, Ulefoss

Postadresse:
Ringsevja 30
3830 Ulefoss

Kartpunkt

Tilbakemelding