Sykefraværsoppfølging

Nyttig informasjon i forbindelse med sykefraværsoppfølging:

Prosedyre for sykefraværsoppfølging (PDF, 177 kB)
Brev ansatte (PDF, 523 kB)
Brev sykmelder (PDF, 469 kB)
Brosjyre ansatte (PDF, 362 kB)
Innkalling til dialogmøte 1 (PDF, 15 kB)
Innkalling til dialogmøte 3 og 4 (DOCX, 18 kB)
Prosedyre for tilrettelegging og omplassering (PDF, 161 kB)
Personalråd (PDF, 80 kB)
Skjema - oppmelding til personalrådet (DOC, 39 kB)
Egenmeldingsordningen (PDF, 254 kB)

 

hjemmesiden til NAV/Bedrift finner du nyttig informasjon om oppfølging av sykefravær, forebygging av sykefravær, tilrettelegging og tilskuddsordninger. 

hjemmesiden til idebanken finner du nyttig informasjon og tips om sykefravær og arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøportalen