Oppvekstetaten

Maler, skjema, rutinebeskrivelser og planer

Samtykkeskjema

Samtykkeskjema for Nome kommunes barnehager (PDF, 504 kB)2019

Samtykke til tverrfaglig samarbeid

Barn som bekymrer

Handlingsveileder - Barn som bekymrer (PDF, 50 kB)

Den nødvendige samtalen (PDF, 395 kB)

Referat fra arbeid før tilmelding i virksomheter (DOC, 27 kB)

Bekymringsmelding til barnevernstjenesten

10 pørsmål og svar om å melde til barnevernet

Samarbeidsavtale mellom Midt-Telemark barneverntjeneste og barnehagene, skolene, PPT og helsestasjonene i Nome mommune (PDF, 844 kB)

Spesialundervisning

Tilmeldingskjema PPT

MAL Pedagogisk rapport barnehage (PDF, 54 kB)

MAL Pedagogisk rapport skole (DOC, 34 kB)

MAL Individuell opplæringsplan IOP skole 

MAL Årsrapport for enkeltfag eller områder for eleven (PDF, 96 kB)

Analysemodellen (PDF, 123 kB)

Foreldresamtaler i barnehagen

Oppstartsamtale for nye barn (DOC, 171 kB)

Foreldresamtale for 1-åringen (DOC, 174 kB)

Foreldresamtale for 2-åringen (DOC, 187 kB)

Foreldresamtale for 3-åringen (DOC, 136 kB)

Foreldresamtale for 4-åringen (DOC, 136 kB)

Foreldresamtale for 5-åringen (DOC, 210 kB)

Foreldresamtaler i Nome kommune (DOC, 46 kB)

Foreldresamtaler i skolen

Skolene har egne skjemaer. Meld fra til oppvekstkontoret hvis det er ønskelig å finne disse her.

Årshjul

Årshjul for tverrfaglige møter i barnehagen (DOC, 38 kB)

Årshjul for årsrapport og IOP (PDF, 13 kB)

Årshjul for fakturering (DOC, 48 kB)

Medisiner

Rutiner for medisinering i barnehage og skole (PDF, 182 kB)

Skjema for medisinoversikt (PDF, 100 kB)

Utdeling av medisin i skole, barnehage og SFO (PDF, 17 kB)

Fravær i skolen

Felles rutiner ved elevfravær i grunnskolen (PDF, 2 MB)

Kartleggingsamtale ved bekymringsfullt fravær (PDF, 576 kB)

Forskrift om felles ordensreglement for grunnskolen (DOC, 42 kB)

PPT

Oversikt kontaktpersoner PPT - 2017-2018 (DOC, 87 kB)

Planer

IKT-plan for Nome kommunes barnehager - 2017-2020 (PDF, 937 kB)

Plan for kompetanseutvikling barnehageåret 2016-2017 (DOC, 41 kB)

Plan for kommunens arbeid med flerspråklige barn i barnehagene i i Bø og Nome (DOC, 765 kB)

Hvordan møte de flerspråklige barna og familiene deres? (PDF, 684 kB)

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelse barnehage (DOC, 55 kB)
Vedtatt 2009