Skjemaer

Linkene/filene nedenfor viser til skjema, brevmaler, m.v. som benyttes i HMS-systemet, og som det er henvist til i de ulike prosedyrene.

Filene foreligger både i Word-format og PDF-format.

Skjemaer/maler i Word-format
Hvis du har Word installert på din PC, kan du laste ned og redigere direkte i skjemaene/malene. Dersom du ønsker å lagre dokumentet må du benytte ditt eget filarkiv. Følg følgende framgangsmåte:

1. Klikk på linken til det aktuelle malen/skjemaet
2. Hvis du har Word installert på PC'en, vil du få et spørsmål om du vil åpne eller lagre malen/skjemaet.
3. Hvis du vil skrive i malen/skjemaet, klikker du på Lagre-knappen og velger hvor du vil lagre malen/skjemaet.
4. Når malen/skjemaet er lastet kan du åpne dokumentet i Word og redigere.

Skjemaer/maler i PDF-format
Dette formatet vil vises i nettleseren din, og du behøver ikke å ha Word installert for å vise disse skjemaene/malene. Du gjør følgende:

1. Klikk på linken til det aktuelle dokumentet
2. Dokumentet vises så i PDF-leseren.
3. Klikk på Utskrifts-knappen og skjemaet skrives ut. 

Kontaktperson

Charlotte Fagerberg Rui

HMS-rådgiver
Tlf:
35946248
Mobil:
95119752