Mål og organisering

Nedenfor finner du linker til dokumenter som viser hvordan organisasjonen Nome kommune er oppbygd og hvordan Helse-, miljø og sikkerhetssystemet drives, organiseres og kvalitetssikres.

Oppbyggingen av organisasjonen i Nome kommune
Lenkene under viser organisasjonskart med oversikt over den politiske organiseringen og den administrative organisasjonen er bygd opp, og hvem som er ledere for de ulike etater og avdelinger.

Her finner du informasjon om: