Håndboka. Skjema

Titlene i innholdsfortegnelsen nedenfor linker deg til de mest brukte skjemaene som gjelder ansatte. Blå skrift betyr at linken er aktiv.

Du kan skrive inn og redigere direkte i skjemaene og skrive ut. Dersom du ønsker å lagre dokumentet må du benytte ditt eget filarkiv. Du vil uansett ikke kunne endre de malene/skjemaene som ligger på hjemmesiden.