Innholdsfortegnelse Sentale lover og avtaleverk Klikk på en av titlene i innholdsfortegnelsen nedenfor for å få tilgang på dokumentene. Rød skrift betyr aktive dokumenter
Innholdsfortegnelse Sentale lover og avtaleverk
KOMMUNEFORVALTNINGEN
Kommuneloven
Forvaltningsloven
Offentlighetsloven
PERSONAL OG ORGANISASJON
Arbeidsmiljøloven - kun www
Ferieloven - kun www
Hovedavtalen - kun www
Hovedtariffavtalen - kun www
HELSE-, SOSIAL- OG OMSORG
Helse- og omsorgstjenesteloven- kun www
SKOLE OG BARNEHAGE
Opplæringsloven - kun www
Lov om barnehager - kun www
KULTUR-, PLAN OG UTVIKLING (inkl. miljø)
TEKNISK SEKTOR
Plan- og bygningsloven - kun www