Reglementer og retningslinjer for styrer, råd og utvalg

Reglementer og retningslinjer for styrer, råd og utvalg
Reglementer
SENTRALE POLITISKE ORGANER, RÅD OG UTVALG
Kommunestyret og formannskapet (PDF, 229 kB)
Reglement for helse- og omsorgsutvalg, oppvekstutvalg og samfunnsutviklingsutvalg (PDF, 188 kB)
Ungdomsrådet (PDF, 345 kB)
ANDRE RÅD OG UTVALG
Kontrollutvalget
Råd for personer med funksjonsnedsettelse (PDF, 705 kB)
Eldrerådet (PDF, 671 kB)
PARTSSAMMENSATTE UTVALG
Administrasjonsutvalget (PDF, 25 kB)
Arbeidsmiljøutvalget
DELEGERING OG RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE
Delegeringsreglementet (PDF, 795 kB)
Retningslinjer for folkevalgtes arbeidsvilkår (DOC, 57 kB)