Reglementer og retningslinjer for styrer, råd og utvalg Klikk på en av titlene i innholdsfortegnelsen nedenfor for å få tilgang til dokumentet. Rød skrift viser til aktivt dokument.
Reglementer og retningslinjer for styrer, råd og utvalg
Reglementer
SENTRALE POLITISKE ORGANER, RÅD OG UTVALG
Kommunestyret og formannskapet (.PDF, 653 kB)
Driftsutvalget (.DOC, 44 kB)
Ungdomsrådet (.PDF, 345 kB)
ANDRE RÅD OG UTVALG
(Kontrollutvalget)
(Klientutvalget)
Eldrerådet
PARTSSAMMENSATTE UTVALG
Administrasjonsutvalget (.DOC, 41 kB)
Arbeidsmiljøutvalget
DELEGERING OG RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE
Delegasjonsreglementet (.PDF, 925 kB)
Retningslinjer for folkevalgtes arbeidsvilkår (.DOC, 57 kB)