Reglementer og retningslinjer for styrer, råd og utvalg Klikk på en av titlene i innholdsfortegnelsen nedenfor for å få tilgang til dokumentet. Rød skrift viser til aktivt dokument.
Reglementer og retningslinjer for styrer, råd og utvalg
Reglementer
SENTRALE POLITISKE ORGANER, RÅD OG UTVALG
Kommunestyret og formannskapet (.PDF, 653 kB)
Reglement for helse- og omsorgsutvalg, oppvekstutvalg og samfunnsutviklingsutvalg (.PDF, 533 kB)
Ungdomsrådet (.PDF, 345 kB)
ANDRE RÅD OG UTVALG
Kontrollutvalget
Råd for personer med funksjonsnedsettelse (.PDF, 705 kB)
Eldrerådet (.PDF, 671 kB)
PARTSSAMMENSATTE UTVALG
Administrasjonsutvalget (.DOC, 41 kB)
Arbeidsmiljøutvalget
DELEGERING OG RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE
Delegasjonsreglementet (.PDF, 925 kB)
Retningslinjer for folkevalgtes arbeidsvilkår (.DOC, 57 kB)