Translate

Viktig melding

Fensfeltet

Her holder Nome kommune på med å samle all informasjon om Fensfeltet. 

Fram til siden er ferdig kan du lese mer om Fensfeltet på andre steder på nettsida, for eksempel under plan, bygg, miljø og samfunnssikkerhet. 

Du finner også informasjon på aktuelt-siden, Fensfeltet.no og facebook.

Dette skjer nå:

Nome kommune skal skaffe seg mer kunnskap om mulige plasseringer av gruveanlegg for mineralutvinning på Fensfeltet.

Kartlegginger av natur skjer fra juni 2024.

Alle som har eiendom i områder som skal undersøkes vil få brev om dette.

Andre utredninger skal gi svar på hva som vil skje med samfunnet. Dette skjer høsten 2024.

Innhenting av kunnskap skal foregå fram til rundt nyttår.

Når vi vet mer kan kommunestyret vurdere om det kan planlegges for en mineralpark på Fensfeltet.

Da vil det bli høring og folk kan komme med høringsinnspill.

Det vil skje rundt april 2025. Mer informasjon om dette kommer. 

Tilbakemelding