Nome og Midt-Telemark brann og redning

Logo NMTBR - Klikk for stort bilde Nome kommune er vertskommune for Nome og Midt-Telemark brann og redning (NMTBR). 

NMTBR er et interkommunalt samarbeid mellom Midt-Telemark og Nome, med Nome som vertskommune.

Samarbeidet har styrket den totale brannberedskapen i regionen.

Det er fire brannstasjoner i regionen. På Ulefoss, i Lunde, i Bø og på Gvarv. Det er 10 innkallingsmannskap tilhørende hver brannstasjon, altså 40 mannskap totalt. Det er 1 utrykningsleder på hjemmevakt til hver enkelt brannstasjon, bortsett fra i arbeidstiden kl. 0800-1600. Overordnet vakt hele døgnet.

  

Oppgaver

  • Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, fare ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle brann og andre akutte ulykker.
  • Gjennomføre brannforebyggende tiltak.
  • Gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff, og ved transport av farlig gods på veg og jernbane.
  • Være innsatsstyrke ved brann.
  • Være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker etter bestemmelsene i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse.
  • Sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.
  • Gjennomføre generelt beredskapsarbeid i kommunen.