Translate

Viktig melding

Nome og Midt-Telemark brann og redning

Logo NMTBR - Klikk for stort bilde Nome kommune er vertskommune for Nome og Midt-Telemark brann og redning (NMTBR). 

NMTBR er et interkommunalt samarbeid mellom Midt-Telemark og Nome, med Nome som vertskommune.

Samarbeidet har styrket den totale brannberedskapen i regionen.

Det er fire brannstasjoner i regionen. På Ulefoss, i Lunde, i Bø og på Gvarv. Det er 10 innkallingsmannskap tilhørende hver brannstasjon, altså 40 mannskap totalt. Det er 1 utrykningsleder på hjemmevakt til hver enkelt brannstasjon, bortsett fra i arbeidstiden kl. 0800-1600. Overordnet vakt hele døgnet.

Oppgaver

 • Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, fare ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle brann og andre akutte ulykker.
 • Gjennomføre brannforebyggende tiltak.
 • Gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff, og ved transport av farlig gods på veg og jernbane.
 • Være innsatsstyrke ved brann.
 • Være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker etter bestemmelsene i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse.
 • Sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.
 • Gjennomføre generelt beredskapsarbeid i kommunen.

Kontakt

Ved brann og ulykker: 110

Innsatsleder brann/brannvakt, Nome og Midt-Telemark kommuner, hele døgnet: 35 94 63 65

Sentralbord Nome kommune: 35 94 62 00

 • Brannsjef: Svein Ove Kåsa, tlf.  957 61 330 eller e-post til Svein Ove Kåsa
   
 • Leder beredskapsavdelingen: Roar Smukkestad, tlf. 911 20 501 eller e-post til Roar Smukkestad
   
 • Leder forebyggende avdeling: Kai Lindgren, tlf. 911 24 212 eller e-post til Kai Lindgren
   
  • Branninspektør: Øystein Stavenes, tlf. 911 78 302 eller e-post til Øystein Stavenes
    
  • Arbeidsleder for brannforebyggere: Roar Fjellheim, tlf. 906 45 857 eller e-post til Roar Fjellheim 
   • Brannforebygger - ansvar Nome kommune: Roger S. Hansen, tlf. 954 81 375 eller e-post til Roger S. Hansen
   • Brannforebygger - ansvar Nome kommune: Jan Gunnar Kåsin, tlf. 934 92 083 eller e-post til Jan Gunnar Kåsin
   • Brannforebygger - ansvar Midt-Telemark kommune: Bjørn Moen, tlf. 481 12 381 eller e-post til Bjørn Moen
   • Brannforebygger - ansvar Midt-Telemark kommune: Thomas Skindalen Moen, tlf. 992 41 050 eller e-post til Thomas Skindalen Moen


Nome rådhus, Ringsevja 30, Ulefoss

Du kan også følge NMTBR på twitter.

Tilbakemelding