Midt-Telemark brann og redningstjeneste

Klikk for stort bilde

Nome kommune er vertskommune for Midt-Telemark brann og redningstjeneste.

Midt-Telemark brann og redning er et interkommunalt samarbeid mellom Bø, Nome og Sauherad, med Nome som vertskommune.

Samarbeidet har styrket den totale brannberedskapen i regionen.

Det er fire brannstasjoner i regionen. To ligger i Nome, Ulefoss og Lunde. De to andre er lokalisert til Bø og Gvarv. Det er 10 innkallingsmannskap tilhørende hver brannstasjon, altså 40 mannskap totalt. Det er 1 utrykningsleder på hjemmevakt til hver enkelt brannstasjon, bortsett fra i arbeidstiden 0800-1600. Overordnet vakt for hele Midt-Telemark har vakt hele døgnet.

Oppgaver

  • Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, fare ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle brann og andre akutte ulykker.
  • Gjennomføre brannforebyggende tiltak.
  • Gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff, og ved transport av farlig gods på veg og jernbane.
  • Være innsatsstyrke ved brann.
  • Være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker etter bestemmelsene i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse.
  • Sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.
  • Gjennomføre generelt beredskapsarbeid i kommunen.

Kontakt oss

Brannsjef: Svein Ove Kåsa, tlf kontor 35 94 63 61 mobil 957 61 330
eller epost til Svein Ove Kåsa

Leder forebyggende avdeling: Kai Lindgren, tlf kontor 35 94 63 62 mobil 911 24 212
eller epost til Kai Lindgren

Leder beredskapsavdelingen: Roar Smukkestad, tlf kontor 35 94 63 63 mobil 911 20 501
eller epost til Roar Smukkestad

Branninspektør: Øystein Stavenes, tlf kontor 35 94 63 64 mobil 911 78 302
eller epost til Øystein Stavenes

Feier-Ansvar Nome kommune: Roger S. Hansen, mobil 954 81 375
eller epost til Roger S. Hansen

Feier-Ansvar Bø-Sauherad kommune: Bjørn Moen, mobil 481 12 381
eller epost til Bjørn Moen

Feier-Ansvar Bø-Sauherad kommune: Roar Fjellheim, mobil 906 45 857
eller epost til Roar Fjellheim


TLF BRANNVAKT MTBR: 35 94 63 65 (vakthavende brannsjef)
Nome rådhus, Ringsevja 30, Ulefoss

Du kan også følge MTBR på twitter.