Nyttig informasjon

Her vil man finne diverse nyttig informasjon ifm. brann/forebyggende/feiing.

Sikkerhet på campingplassen (PDF, 401 kB)

Bålbrenning: Registrering av lovlige bål/brenning, kan gjøres direkte til 110-sentralen på tlf. 33 31 41 10 av ansvarlig melder/påtenner. Mer info her

St.Hans bål er søknadspliktig til MTBR. Søknadsskjema finner du her

Nyttig info om bålbrenning

Overnatting: Overnatting (midlertidig bruksendring) skal søkes om til MTBR. Vi vil vurdere og behandle søknad, og deretter videreformidle innholdet i søknaden i eget skjema til 110-sentralen.
110-sentralen SKAL varsles av ansvarlig søker på tlf. 33 31 41 10 før overnattingen finner sted for å bekrefte at antall og kontaktinfo er riktig.
Mer info om overnatting finner du her

Søknadsskjema finner du her

Publisert av Sigrid Stoa. Sist endret 21.12.2018