Norskopplæring

Forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere regulerer og beskriver rett og plikt, eller bare plikt, til opplæring i norsk med samfunnskunnskap for enkelte grupper voksne innvandrere.

For enkelte grupper innvandrere er norskopplæring og samfunnskunnskap innført som krav for å få permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap i Norge.

Nome Voksenopplæring har nivådelt norskopplæring for elever som har rett/plikt, plikt, betalingselev, asylnorsk og elever som deltar i introduksjonsordningen. Nome Voksenopplæring tilbyr også alfabetiseringsgruppe for elever som har liten eller ingen skolegang.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om norskopplæring.  

Informasjon til dem som kan ha rett og plikt til norskopplæring

Din oppholdstillatelse i Norge kan gi rett til 600 time gratis opplæring i

  •  norsk (550 timer)
  •  samfunnskunnskap (50 timer)

Ved behov kan det gis rett til behovsprøvd norskopplæring inntil 3000 timer. 

Opplæringen er gratis i fem år fra du fikk innvilget oppholdstillatelse, eller fra du ankom Norge med gyldig oppholdstillatelse. Har du ikke startet på, eller fullført opplæringen innen disse fem årene, må du selv betale for opplæringen.

For enkelte grupper innvandrere er norskopplæring og samfunnskunnskap innført som krav for å få permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap i Norge.

Du kan søke om fritak fra plikten til opplæring hvis

  •  du kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk, eller
  •  særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker tilsier det.

 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om norskopplæring:

vo@nome.kommune.no

rektor: 35 00 88 82

sekretær: 35 00 88 80/01

inspektør: 35 00 88 96