Norskopplæring

Forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere regulerer og beskriver rett og plikt, eller bare plikt, til opplæring i norsk med samfunnskunnskap for enkelte grupper voksne innvandrere.

For enkelte grupper innvandrere er norskopplæring og samfunnskunnskap innført som krav for å få permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap i Norge.

Nome og Bø voksenopplæring har nivådelt norskopplæring for elever som har rett/plikt, plikt, betalingselev, asylnorsk og elever som deltar i introduksjonsordningen. Nome og Bø voksenopplæring tilbyr også alfabetiseringsgruppe for elever som har liten eller ingen skolegang.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om norskopplæring.