Kombinasjonsklassen

Informasjon om kombinasjonsklasse 2018/2019 (PDF, 217 kB)

Søknad om kombinasjonsklasse 2018/2019 (PDF, 167 kB)

 

Hva er kombinasjonsklassen?

Kombinasjonsklassen er et tilbud til minoritetsspråklige elever mellom 16 og 23 år. Tilbudet er et samarbeid mellom Nome videregående skole avd. Lunde og Nome og Bø voksenopplæring.

Kombinasjonsklassen gir differensiert opplæring i grunnskolefag. Tilbudet gis til elever som

  • elever som har rett til videregående skole
  • har avsluttet ordinær grunnskole i Norge, men trenger mer opplæring
  • har vitnemål fra hjemlandet tilsvarende norsk grunnskole, men trenger mer opplæring før oppstart på videregående skole

Elevene i kombinasjonsklassen vil ha ulik skolebakgrunn. Felles for alle er at de trenger økt kompetanse i norsk og norske grunnskolefag for å mestre videre skolegang.


Hvorfor søke kombinasjonsklassen?

I kombinasjonsklassen forberedes elevene på det som forventes i videregående skole. Hospitering ved ulike linjer på Nome videregående skole er vektlagt, slik at elevene skal kunne gjøre bedre valg ved oppstart av videregående.

Elever med godkjent grunnskoleeksamen vil ha mulighet til å melde seg på enkeltfag på Vg1. For eksempel kan man følge engelsk i Vg1 med avsluttende standpunktkarakter. Ved forsering av fag i videregående skole brukes ikke tiden man har tilgjengelig for videregående opplæring, og det vil bli bedre tid til å konsentrere seg om resterende fag neste skoleår.

Målet er at elever som går i kombinasjonsklassen vil klare å gjennomføre og bestå videregående opplæring, minske graden av feilvalg og bli godt integrert ved Nome videregående skole.

 

Søknad til kombinasjonsklassen (PDF, 167 kB)

 

Organisering av kombinasjonsklassen

Elevene vil ha 30 timer undervisning i uka. Timene vil være fordelt på fagene norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag, naturfag og kroppsøving. Timeplanen er lagt parallelt med VG1 sin timeplan for fellesfag.

Kombinasjonsklassen vil være relativt liten, ca.15 elever. Dette vil gjøre det lettere for lærerne å tilpasse opplæringen. Kombinasjonsklassen vil normalt gjennomføres på ett år, men kan gis som et tilbud med varighet på inntil 2 år.

Det utarbeides lokale læreplaner med tanke på tverrfaglige emner, prosjektarbeid, læringsstrategier og tilpasning til norsk skolesystem med fokus på refleksjon og samarbeid. Lærestoffet er tilrettelagt for minoritetsspråklige.