Om introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet er et kommunalt tilbud og er forankret i introduksjonsloven. Et vilkår for å ha rett til introduksjonsprogram, er at man har behov for grunnleggende kvalifisering.  

Kommunen er pliktig til å gi god informasjon til de som er i målgruppa om ordningen på et språk de forstår. I Nome kommune er introduksjonsprogrammet lokalisert til Nome og Bø voksenopplæring. 

Deltakerne mottar introduksjonsstønad så lenge de deltar i programmet. Deltakere skal følge stort sett de samme fraværsreglene som i arbeidslivet ellers. Ugyldig fravær gir trekk i introduksjonsstønad.

 

Hvor lenge varer introduksjonsprogrammet?

Programmet varer som regel i to år, men kan være kortere dersom personen ikke lenger har behov for grunnleggende kvalifisering. Programmet skal være på fulltid. Dette vil si:

  • 37,5 timer per uke for et program uten krav til forberedelser eller etterarbeid, eller
  • 30 timer per uke for et program hvor de ulike tiltak stiller betydelige krav til egenaktivitet

Hoveddelen av programmet skal bestå av opplæring i norsk og samfunnskunnskap og tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til arbeidslivet. Opplæring og tiltak skal beskrives i en individuell plan som er utarbeidet i fellesskap med og tilpasset den enkelte deltaker.