Grunnskole for voksne

 

 

Hvem har rett til grunnskoleopplæring for voksne?

Hvis du er over opplæringspliktig alder og ikke har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, kan du ha rett til grunnskoleopplæring for voksne.

Du kan ha rett til grunnskoleopplæring selv om du har fullført grunnskolen tidligere, hvis du trenger grunnskoleopplæring og ikke har rett til videregående opplæring. Vanligvis har du i så fall rett til opplæring i de fagene du trenger for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for voksne. Du behøver ikke sikte mot vitnemål hvis du ikke ønsker det.

Voksne som trenger grunnskoleopplæring, har også rett til å ta deler av de fagene de har behov for. Dersom du ikke oppfyller vilkårene for å få vitnemål, kan du få skrevet ut et kompetansebevis som dokumenterer den grunnskoleopplæringen du har gjennomført. Grunnskoleopplæringen er gratis.

 

Søknad om grunnskole for voksne

Søknad (PDF, 293 kB)

 

Rett til spesialundervisning? 

Du som voksen kan også ha rett til spesialundervisning hvis du ikke får tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne.